سال سوم شماره هجدهم

تاریخ انتشار: شنبه ششم شهریور 1389

سرآغاز یک تلاش

معرفی گروه مطالعاتی "برنامة درسی، شواب و عمل فکورانه" نزدیک به چهار دهه از زمانی که هشدار تکان دهندة "مرگ حوزة برنامة درسی" توسط جوزف شواب در رشتة برنامة درسی بیان شد، می­گذرد. شواب با بیان نظریة "عملی" خود دستاویزی برای رهایی از پرتگاه مرگ برای حوزة برنامه ریزی درسی ارائه داد و به سهم خود برای ادامة حیات و پویائی رشته ارائه طریق کرد. با گذشت چهل سال از بیان این نظریه، نمی‌توان آن را منسوخ و مطرود دانست. به نظر می­رسد در چهار دهة گذشته این حوزه نتوانسته است خود را از هشداری که شواب مطرح کرد برهاند و با بهره‌گیری از نظریة "عملی" او از تهدیدهای هستی سوز در امان بماند. در جامعة علمی ایران نیز درک مفهومی و کاربرد نظری این میراث تاریخی مغفول واقع شده است و این مهم آنچنان که باید به دانش جویان، دانش پژوهان و برنامه ریزان درسی شناسانده نشده است. گروه مطالعاتی "برنامة درسی، شواب و عمل فکورانه" سعی دارد به شناخت ابعاد نظری و بسط تئوری "عملی" شواب، و نیز بهره گیری از آن در ارتقاء کیفیت تصمیم گیری‌های ناظر به برنامه­ریزی درسی بپردازد.

ادامه »

نگاهی به اولین کنفرانس بین‌المللی برنامة درسی "عملی"*

نگاهی به اولین کنفرانس بین‌المللی برنامة درسی "عملی"* فرشته آل‌حسینی دانشگاه تربیت معلم پکن در اواسط ژوئن 2009، میزبان اولین کنفرانس بین‌المللی برنامة درسی"عملی" بود. محققان برنامة درسی و شماری از متفکران سرشناس مکتب عملی از شرق و غرب، در این رویداد علمی گرد هم آمدند تا با ایجاد فضای گفتگوی بین فرهنگی[1]، فهم و تجربیات خود را در زمینة مطالعات "عملی" برنامة درسی به اشتراک بگذارند.

ادامه »

معرفی اندیشمندان مکتب "عملی" مایکل کانلی

فرشته آل‌حسینی مایکل کانلی دانشجوی دکتری سابق شواب، و استاد (بازنشسته) مؤسسة مطالعات تربیت اُنتاریو (OISE)، در دانشگاه تورنتوی کانادا، از دانشمندان برجسته و فعال مکتب "عملی" در زمینة برنامة درسی؛ پیشرفت تدریس؛ و تربیت و رشد حرفه‌ای معلمان است. کریگ و راس (2008) میان شواب و کانلی یک خط فکری پررنگ ترسیم کرده‌اند: خط شواب-کانلی. شماری از محققان سنت عملی، از جمله خود کریگ و راس، در این خط مشغول به فعالیت هستند، و این مسیر را برای تحقیقات عملی خود برگزیده‌اند. کانلی و همراه قدیمی او کلندینین[1] را، بیش‌تر به اعتبار ایدة «معلم به عنوان برنامه‌ساز درسی»‌‌شان می‌شناسند. آنها مفهوم معلم را بر اساس امکانات نظریة عملی شواب، مورد مفهوم‌پردازی مجدد قرار دادند،

ادامه »

نقد و بررسی مقاله مایکل کانلی

Main Concepts in Being Practical with Schwab: Research and Teaching in the Foothills of Curriculum[1] Michael Connelly

ادامه »

The SAGE Handbook of Curriculum and instruction

کتاب مرجع برنامة درسی و آموزش"، اولین کتاب جامع در 15 سال اخیر در این حوزه است که در سال 2008 توسط انتشارات Sage منتشر شده است. گردآورنده اصلی این کتاب، "مایکل کانلی" می‌باشد. هدف از تدوین این کتاب، بررسی تحولات و پیشرفتهای حوزة برنامة درسی و آموزش با تمرکز بر مفاهیم عملی[1]، نظری[2] و زمینه­ای[3] می‌باشد.

ادامه »
تعداد کل : 5 صفحه 1 از 1
1