سال سوم شماره بیست و یکم

تاریخ انتشار: شنبه پانزدهم آبان 1389

ابزار تحلیل برنامه درسی تربیت بدنی

معرفی کتاب: ابزار تحلیل برنامه درسی تربیت بدنی دکتر علی خسروی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کتاب "ابزار تحلیل برنامه درسی تربیت بدنی (Physical Education Curriculum Analysis Tool) توسط دپارتمان خدمات بهداشتی و انسانی و مراکز پیشگیری و کنترل بیماری­ها با همکاری متخصصان تربیت بدنی امریکا به چاپ رسیده است. این ابزار تحلیلی به کارکنان موسسات آموزشی، مدارس و دانشگاهها کمک می­کند تا بتوانند میزان تناسب برنامه­های درسی تربیت بدنی را با استاندارد های ملی اصول راهنما( بهترین اقدامات برای کیفیت برنامه درسی تربیت بدنی) مورد ارزیابی قرار دهند.

ادامه »

Centers for Disease Control and Prevention

This publication was produced by the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion of the Centers for Disease Control and Prevention. Centers for Disease Control and Prevention Jeffrey P. Koplan, MD, MPH, Director National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion James S. Marks, MD, MPH, Director

ادامه »

تجزیه تحلیل تطبیقی )محتوای( دوره تحصیلی آموزشی تربیت معلم تربیت بدنی در چین و فرانسه

تجزیه تحلیل تطبیقی )محتوای( دوره تحصیلی آموزشی تربیت معلم تربیت بدنی در چین و فرانسه پیر آ.پیانیا و آزدین س.موسا ترجمه: مریم نادری این بررسی 3 سال اول دوره تحصیل تربیت معلم در هر دو کشور را مقایسه می‌کند. جدول 1 درس‌های ارائه شده در برنامه درسی هر کشور نشان می‌دهد (که بر اساس ساعت‌های درسی طبقه‌بندی شده اند) . جدول 1- عناوین آموزشی ردیف فرانسه چین 1 فعالیت‌های بدنی و ورزش فعالیت‌های بدنی و ورزش 2 علم زیست شناسی زبان‌های خارجه 3 علوم اجتماعی فلسفه و سیاست 4 روش تحقیق علم زیست شناسی 5 غیره غیره 6 آموزش (کارورزی) عملی علوم کامپیوتر 7 اظهار گفتاری و شنیداری روش تحقیق 8 علوم کامپیوتر علوم انسانی 9 زبان خارجه اظهار گفتاری و شنیداری 10 چهارچوب سازمانی/ قانونی چهاچوب سازمانی/ قانونی

ادامه »

برنامه درسی تربیت بدنی دوره راهنمایی تحصیلی

برنامه درسی تربیت بدنی دوره راهنمایی تحصیلی ( رویکردها٬ الگوها واهداف) دکتر محمد جوادی پور قسمت اول دوره راهنمایی تحصیلی به عنوان یکی از مقاطع مهم نظام آموزشی نقش موثری در شناخت استعدادها و ظرفیت های دانش آموزان ایفا می نماید. این دوره با هدف شناخت خصوصیات و ویژگی های رشد بدنی٬ ذهنی٬ عاطفی و اجتماعی فراگیران و سوق دادن آنها به سمت رشته های تحصیلی متناسب و هماهنگ با علایق آنها طراحی شده است.در این زمینه برنامه درسی به عنوان محورواساس فعالیت های آموزش و پرورش نقش حیاتی در تحقق اهداف پیش بینی شده دوره راهنمایی بر عهده دارد.درس تربیت بدنی در کنار سایر دروس پیش بینی شده اهداف مختلفی را دنبال می کند که یکی از مهترین آنها حفظ و ارتقائ آمادگی جسمانی دانش آموزان است. برنامه درسی تربیت بدنی در ئوره راهمایی تحصیلی در ارتباط طولی با اهداف دوره ی تحصیلی دوره ی ابتدائی طراحی شده است و موجب بهبود و ارتقائ آمادگی جسمانی و مهارت های حرکتی دانش آموزان می گردد(1). برای تدوین و طراحی برنامه درسی مناسب دوره راهنمایی فعالیت های مختلفی باید صورت گیرداما قبل از هر چیز شناخت دقیق منابع برنامه درسی اعم از جامعه٬ دانش آموز و علم تربیت بدنی ضروری است. شناخت ویژگی های جسمانی شناختی٬ عاطفی و اجتماعی دانش آموزان ٬ شناخت ویژگی هی خاص و عمومی یک برنامه درسی تربیت بدنی مطلوب و آشنایی با محتوای آموزشی متناسب مهترین نتایج و خروجی قابل پیش بینی برای این دوره خواهد بود(2). برنامه درسی تربیت بدنی دوره راهنمایی در استمرار برنامه درسی دوره ابتدائی علاوه بر تاکید بر آمادگی جسمانی به فعالیت های تخصصی نظر دارد چرا که توسعه تربیت بدنی و ورزش در دوره راهنمایی نقش تعیین کننده ایی در توسعه الگوی ورزشی دارد. در نگاه کلی می توان به این جمع بندی رسید که کسب و حفظ آمادگی جسمانی٬ ترویج وتوسعه شیوه زندگی فعال٬ غنی سازی اوقات فرغت و گذر از مهارت ها و ورزش های پایه به مهارت ها و ورزش های تخصصی می تواند رویکردهای اساسی برنامه درسی تربیت بدنی قلمداد گردد.

ادامه »

برنامه درسی تربیت بدنی مدارس ابتدایی آلمان

برنامه درسی تربیت بدنی مدارس ابتدایی آلمان دکتر محمد رضا اسمعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد برنامه درسی تربیت بدنی از آنجایی که نظام آموزشی آلمان بر طبق نظام فدرال اداره می‌شود و تدوین برنامه درسی در آن به عهدة مراکز ایالتی است، تحقیق حاضر بر روی برنامه درسی تربیت بدنی یکی از استانهای این کشور یعنی استان هسن متمرکز است. استان هسن از استانهای مرکزی آلمان است و مرکز آن شهر ویسبادن تقریباً در مرکز کشور آلمان قرار دارد. فرانکفورت نیز که یکی از بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهرهای آلمان است در این استان قرار دارد.

ادامه »

اهداف برنامه درس تربیت بدنی دوره ابتدایی در ایران

اهداف برنامه درس تربیت ­بدنی دوره ابتدایی در ایران دکتر افسانه سنه درس تربیت­بدنی این قابلیت را دارد که در کنار تعلیم حرکت، از طریق حرکت برای تعلیم مؤثر واقع شود. در برنامه­های درسی درهم تنیده، تربیت­بدنی می­تواند کمک مؤثری برای سایر دروس باشد. در برنامه­ی درسی تربیت بدنی، جهت دهی اساسی یاددهی- یادگیری، کسب و حفظ سلامتی برای دانش­آموزان است؛ از این رو، اهداف آموزشی حیطه­های سه­گانه­ی زیر را شامل می­شود:

ادامه »
تعداد کل : 6 صفحه 1 از 1
1