سال چهارم شماره سی و دوم

تاریخ انتشار: سه شنبه دوم اسفند 1390

گزارش کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آموزش مربی فلسفه برای کودکان با موضوع«نظریه گفتگو» در برنامه (P4C) زمان: 27 ابان 1390 مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی

ادامه »

تدوین تاریخچه برنامه فلسفه برای کودکان

تدوین تاریخچه ای از فعالیت های برنامه فلسفه برای کودکان در ایران توسط دکتر یحیی قائدی و همکارانشان

ادامه »

جلسه دفاع از پایان نامه

فاطمه موسوی با موضوع: پژوهشی در بنیادهای متافیزیکی برنامه آموزش فلسفه به کودکان استاد راهنما : دکتر یحیی قائدی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم استاد مشاور:دکتر محمد حسن برهانی فر استاد داور:دکتر منیره سید مظهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

ادامه »

جایگاه فلسفه برای کودکان در ارا اسمیت و کندرسه

برگرفته از مقاله :کندرسه و اسمیت در تربیت و آموزش مترجم: افسانه زارعی اسمیت نیز در ابتدای کتاب ثروت ملل به این نکته اشاره می کند که همه بچه ها ظرفیت فیلسوف شدن را دارند تفاوت میان فیلسوف و باربر خیابان در موضوع سرگرمی و آداب و رسوم آنهاست. بنا بر اعتقاد کندرسه احساس کنجکاوی ساختگی نیست. بلکه بچه ها به واسطه آن حمایت می شوند و بی توجهی معلم و سایر افراد به این احساس افراد را در معرض سقوط به سوی حماقت و نادانی کاذب می کشاند. آموزش و پیشرفت عقلانی منبعی است برای لذت های فکری، زیرا کسی که می داند موجود آگاهی است هیچ گاه مضطرب و آشفته نخواهد شد و در دام ابهام های غیر واقعی اسیر نمی گردد. و بدین سان می تواند بیماری های روحی و جسمی موجود در جامعه را از خود دور نماید. این حالت از تفکر احساسی اخلاقی را برای فرد به وجود می آورد. کندرسه به شدت مخالف تعلیم و تربیت اخلاقی در شکل مذهبی آن][در دوران کلیسا[است. وی خواندن رمان را بهترین روش برای فهم مردمان و انسان هایی می داند که ما را احاطه کرده اندو این رمانها آگاه کننده ما در مورد قواعد اخلاقی خواهد بود.

ادامه »

جلسه دفاع از پایان نامه

مصطفی هدایتی با موضوع: تاثیر داستانهای فکری بررشد مهارت های اجتماعی کودکان 5 – 6 ساله پیش دبستانی های شهر رشت در سال تحصیلی 90-89 استاد راهنما: دکتر ایراندخت فیاض

ادامه »

جلسه دفاع از رساله دکتری

مساله اصلی این پژوهش فقدان نقد در مبانی فکری و فلسفی برنامه فلسفه برای کودکان از نظرمبانی فلسفی تربیت اسلامی که در سطح جهانی در حال گسترش و در کشور ما در حال اقتباس و راه یابی به نظام تربیتی است،

ادامه »

گزارش کارگاه آموزشی

برگزاری کارگاه آشنایی با برنامه فلسفه برای کودکان به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج مدرس:دکتر یحیی قائدی زمان: دوشنبه 28 آذر 1390 /ساعت 10 صبح مکان: دانشگاه تربی معلم پردیس کرج- دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی- اتاق 203

ادامه »