سال پنجم شماره سی وپنجم

تاریخ انتشار: چهارشنبه 3آبان 1391

کارگروه‌های پنج‌گانه گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

از دیرباز تا کنون نهاد ها و مراکز پراکنده ای در زمینه آموزش زبان و ادب فارسی فعالیت داشته اند. شاید آموزش و پرورش تنها نهاد رسمی بوده است که به صورت مداوم در این قلمرو فعالیت داشته است. در واقع جایگاه علمی و دانشگاهی برای انجام مطالعات اساسی و ارائه شیوه های نوین آموزش زبان و ادب فارسی در داخل و خارج از کشوروجود نداشت. جمعی از اعضای گروپ برنامه درسی فارسی در نشستی صمیمی با رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، از دکتر حداد عادل درخواست نمودند که در فرهنگستان گروهی به نام گروه آموزش زبان و ادب فارسی تشکیل شود تا به طور رسمی وظایف علمی و پژوهشی این حوزه در این نهاد متولی امر تقویت و مراقبت از زبان فارسی پیگیری گردد.

ادامه »

برگزاری دوره تربیت مدرسان فارسی دوم و ششم

در راستای تغییر نظام آموزشی(3-3-6) و تحول بنیاین نظام تعلیم و تربیت، دوره تربیت مدرسان فارسی دوم و ششم از 28 خرداد تا 28 تیرماه در مرکز تربیت معلم نسیبه تهران برگزار شد.

ادامه »

دفاع از پایان نامه ارشد آموزش زبان فارسی

دفاع از پایان نامه ارشد آموزش زبان فارسی هدف از این پژوهش، تطبیق و مقایسه استانداردهای آموزش مهارت خواندن در ایران و چهار کشور آمریکا،انگلستان، استرالیا و مالزی و ارائه رهنمودهایی جهت تدوین و بهبود استانداردهای آموزش مهارت خواندن در ایران می باشد. اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ای یعنی استفاده از کتب، مقالات و به ویژه منابع اطلاعاتی اینترنتی تهیه شد.

ادامه »

راه‌اندازی جستجوگر واژه‌های مصوب

یکی از معضلات جامعه علمی و دانشگاهی، عدم اطلاع از وضعیت واژه های مصوب برای واژه های وارداتی در هرحوزه علمی است. اطلاع رسانی در این زمینه از وظایف گروپ فارسی می باشد. آگاهی از این امکان به تربیت شدگان برنامه ریزی درسی کمک می کند تا در هنگام نگارش مقالات و تالیف کتاب واز های مناسب و مصوب را به کار برند.

ادامه »

اخلاق انتشارات علمی

این کتاب با رویکرد نگارش و ویرایش نوشته ها و تالیفات افراد دانشکاهی تدوین گردیه و بیشتر صبغه زبانی دارد. لذا نه تنها مفید است بلکه برای مخاطبان برنا های درسی به ویژه دانش آموختگان رشته برنامه ریزی درسی ضروری نیز است

ادامه »

تاج مناجاتیان

زندگی و نغز گفتارهایخواجه عبدالله انصاری «الهی اگر کار به گفتار است بر سر گویندگان تاجم واگر به کردار است به شما محتاجم»

ادامه »

یکسان سازی رسم الخط کتاب های درسی

به‌منظور یکسان‌سازی رسم‌الخط کتاب‌های درسی، جلسه ای در گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان برگزار شد. دکتر حدّاد عادل پس از معرفی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان، به ضرورت یکسان‌سازی رسم‌الخط کتاب­های درسی پرداخت و ضمن اشاره به موافقت در کلیات طرح یکسان‌سازی رسم‌الخط کتاب‌های درسی و تشکر از این اقدام، زمینه­های نیل به این مقصود را یادآور شد.

ادامه »