گالری عکسها

تصاویر همایش نوآوری در برنامه های درسی

به اطلاع کلیه دوستان و اعضاء محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران می‌رساند عکس‌های همایش نوآوری در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی را در بخش گالری تصاویر ملاحظه نمایند.

گالری تصاویر...