دبیرخانه انجمن

دبیرخانه انجمن

ادامه »

انجمن برنامه ریزی درسی ایران

انجمن برنامه ریزی درسی ایران، با مشارکت تعدادی از متخصصان و خبرگان علمی به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علم برنامه درسی، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص مربوط در عرصه های نظر و عمل، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه برنامه ریزی درسی در سطح کشور تشکیل گردیده است. انجمن، موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی فعالیت می کند. مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی نشانی خیابان کریم خان- نبش خیابان دکتر عضدی- ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی- طبقه دوم- اتاق 202 میباشد

ادامه »
تعداد کل : 2 صفحه 1 از 1
1