دبیرخانه انجمن

آدرس دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران: تهران- خیابان کریم خان زند- نبش خیابان دکتر عضدی (آبان شمالی)- ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی- طبقه دوم- اتاق ۲۰۲ مسئول دبیرخانه: سمیه خسروی تلفن: ۸۱۰۳۲۲۰۳ فکس: ۸۱۰۳۲۲۰۸ پست الکترونیکی: [email protected]

ادامه