نخستین کنفرانس رشد ریاضی، آموزش و نوآوری­ها

تاریخ انتشار: سه شنبه سوم آبان 1390

نخستین کنفرانس رشد ریاضی، آموزش و نوآوری­ها

نخستین کنفرانس رشد ریاضی، آموزش و نوآوری­ها در ایام 28 و 29 مهرماه 1390 در مرکز تربیت معلم علامه امینی (معین) تبریز برگزار خواهد شد. در پایگاه اینترنی این کنفرانس به آدرس www.ea.medu.ir/tttaa اهداف کنفرانس به شرح زیر اعلام شده است:
نخستين کنفرانس رشد رياضي، آموزش و نوآوري­ها در ايام 28 و 29 مهرماه 1390 در مرکز تربيت معلم علامه اميني (معين) تبريز برگزار خواهد شد. در پايگاه اينترني اين کنفرانس به آدرس www.ea.medu.ir/tttaa اهداف کنفرانس به شرح زير اعلام شده است: 1. مقالات علمي و ايده هاي نو در رياضي (جبر، آناليز، هندسه، آمار و .... ) 2. تکنولوژي هاي جديد آموزش رياضي و آموزش از راه دور و نقش اينترنت 3. بررسي نرم افزارهاي رياضي 4. روش هاي آموزشي پروژه محور در رياضي 5. مشکلات آموزش رياضي در سطوح مختلف آموزشي مدرسه، دانشگاه و ارائه راهکارها 6. ارتقاء رشد تفکر رياضي و طرح مسائل نو اين کنفرانس با همکاري مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم (ص) ، انجمن رياضي ايران و دانشگاه تبريز برگزار مي گردد.