معرفی همایش بین المللی

تاریخ انتشار : شنبه، سوم دی 1390

معرفی همایش بین المللی

همایش مقایسه بین المللی آموزش که نیمه اول اردیبهشت ماه 1391 در انتاریو برگزار خواهد شد. در این همایش به پیشرفت های بدست آمده در زمینه نظریه و عمل تعلیم و تربیت پرداخته خواهد شد.
گردآورندگان:
دکتر ابراهیم طلایی، استادیار گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس
سولماز نورآبادی، دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم تهران

Global Conference on Education
4 to 5 May 2012
Ontario, United States

The GCE is an international refereed conference dedicated to the advancement of the theory and practices in education. The GCE
promotes collaborative excellence between academicians and professionals from Education
The deadline for abstracts/proposals is 1 April 2012.
Enquiries: [email protected]
Web address: http://www.uofriverside.com/edconference.html
International Conference of Cultural and Social Aspects of Research
22 to 24 March 2012
San Antonio, United States


همایش بین المللی ابعاد فرهنگی و اجتماعی پژوهش که نیمه دوم اسفند 1390 در سن انتونیو برگزار خواهد شد.

This conference will be an International Forum for those who wish to present their projects, papers, and discuss the international, multicultural, social and migration issues in the field of Research and Education.
The deadline for abstracts/proposals is 31 December 2011.
Enquiries: [email protected]
Web address: http://www.uiw.edu/education/conference.html
1th International Conference on Islamic Scholasticism
14 – 16 April 2012

اولین کنفرانس بین المللی مدرسه گری اسلامی دلالت های نظام های آموزش عالی در دوره اوج نمودن ایرانی-اسلامی برای مواجهه با چالش های کنونی آموزش عالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات با همکاری واحد انگلستان این دانشگاه اولین کنفرانس بین المللی مدرسه گری اسلامی را در تاریخ ۲۵ لغایت ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۱ (14 – 16 April 2012) برگزار می‌کند. هدف از برگزاری این کنفرانس بررسی روش های مواجهه با چالش های کنونی آموزش عالی از طریق واکاوی نقادانه تجربه آموزشی بعد از دوره آموزش عمومی (که در حال حاضر آموزش عالی نامیده می‌شود) در تمدن اسلامی و ایرانی خصوصا زمانی که مسلمانان در قرون 10 تا 15 میلادی به اوج توسعه و خلق علمی رسیده بودند می باشد. گرچه همه ویژگی‌ها، روش‌ها، اهداف و ارزش‌های نظام‌های آموزش عالی گذشته (مانند مدارس نظامیه، آکادمی جندی شاپور، بغداد و قاهره ...) ممکن است برای رفع چالش‌های کنونی دانشگاه‌ها مستقیماً بکار نیاید، استدلال اصلی این کنفرانس این است که آموزش عالی کنونی از منظر اهداف، روش‌ها و ارزش‌ها نیاز به باز تعریف دارد و چنانچه این بازنگری در سایه برگشت و تبیین ماهیت و ارزش‌های بنیادین آموزش در سطح عالی و بررسی تجارب موفق دوره ای که از آن بعنوان رنسانس علمی مسلمانان نام می برند، انجام گیرد، بر غنای بحث از منظر دانشی و تجربی افزوده و از افتادن به ورطه تکرار اشتباهات گذشته تا حد امکان جلوگیری می کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال چکیده به سایت کنفرانس به آدرس www.icis2012.com مراجعه گردد.
ششمین همایش ارزیابی کیفیت دانشگاهی
مرکز ارزیابی دانشگاه تهران در ادامه همایشهای ارزیابی درونی، ششمین همایش را با عنوان "ارزیابی کیفیت دانشگاهی" در ششم اردیبهشت سال 1391 برگزار میکند. علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه کنند. http://cuqa.ut.ac.ir/forms/hamayesh6/hamayesh6.jpg پوستر همایش نیز در ادامه پیوست شده است.