جلسه دفاع کارشناسی ارشد

تاریخ انتشار : شنبه، سوم دی 1390

جلسه دفاع کارشناسی ارشد

جلسه دفاع کارشناسی ارشد: غلامحسین عزتی عبدالجبار (پاییز 1390- دانشگاه پیام نور تهران)
تاثیرات جهانی ( بین‌المللی) ‌شدن بر آموزش از راه دور و باز ( مورد کاوی: دانشگاه پیام نور) استاد راهنما: دکتر مقصود فراستخواه استاد مشاور: دکتر رضا منیعی در صورت علاقمندی به این حوزه، فایل پاورپوینت جلسه دفاع ارسال می گردد.