ابراهیم طلائی

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

Ebrahim.talaee@gmail.com

نام رئیس گروه :

محل کار و سمت:

آدرس پست الکترونیک:

شرح خلاصه ای از وظایف گروه:

  • برگزاری نشست های علمی
  • برگزاری کارگاه های آموزشی

خلاصه سوابق فعالیت های گروه :

  • تا کنون ۴۲ نشست علمی برگزار شده است
  • از مجموعه سخنرانی های ارایه شده ۲ کتاب آماده شده است که در حال ویراستاری برای چاپ توسط انجمن می باشد
  • ۵ کارگاه آموزشی برگزار شده
  • ۲ مهمان خارجی برای نشست ها
  • برگزاری ۳ نشست بصورت وب کنفرانس با اساتید خارج کشور

کانال تلگرامی گروه: