دکتر فرزانه فرزاد نیا

موسس و مدیرعامل موسسه آموزشی آماج فرا توسعه نگر

Farzadnia2009@gmail.com

نام رئیس گروه :

محل کار و سمت:

آدرس پست الکترونیک:

شرح خلاصه ای از وظایف گروه:

  • کمک به تقویت ارتباط برنامه درسی با صنعت، بررسی موانع و راهکارهای ارتباط برنامه درسی با صنعت

خلاصه سوابق فعالیت های گروه :

  • تشکیل دو جلسه شورای راهبردی گروپ در تاریخ ۹۷/۰۸/۱۸ و۹۷/۱۱/۲
  • شرکت در سه گفتگوی رادیویی در باره ارتباط صنعت، دانشگاه و دولت در رادیو گفتگو
  • برگزاری پنل تخصصی بررسی چالش‌ها و راهکارهای ارتباط آموزش و صنعت با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در محل این سازمان در هفته پژوهش