توضیح دکتر فتحی واجارگاه نسبت به هجمه های اخیر به مصاحبه ایشان

رویدادها

دکتر کورش فتحی واجارگاه، استادتمام برنامه ریزی درسی دانشگاه شهیدبهشتی و معاون پژوهشی سازمان سمت نسبت به هجمه های اخیر درباره مصاحبه ایشان با خبرگزاری مهر واکنش نشان داد. متن این توضیح به شرح ذیل می باشد:

حضور کلیه عزیزان و همکاران محترم

با سلام و احترام

اخیرا مصاحبه ای با اینجانب توسط خبرگزاری مهر انجام شده است؛ که برخی رسانه ها، بعضی جملات این مصاحبه را برجسته نموده، و سوءبرداشت ها را دامن زده اند. اینگونه تفسیر شده است که اینجانب با ترجمه مخالفم! و آن را استعمار میدانم!! عزیزانی که با کارها و نوع رویکرد اینجانب آشنایی دارند مستحضرند این برداشت، متفاوت با دیدگاه تخصصی اینجانب بوده و ایده اصلی، دارای عقبه نظری و علمی است. منظور من از ظرفیت استعماری برنامه درسی، به اشارات و نگاه های پست کولنیال بویژه آنچه که توسط مایکل اپل، اجیکمن، مک کارتی، نوئل کاف و….مطرح شده است بر می گردد. برنامه درسی در نظریات معاصر نوعی قدرت محسوب می شود و می تواند بر اذهان تاثیر گذار باشد
این ملاحظه بویژه وقتی جدی تر می شود که در برخی قلمروها، ترجمه آثار دارای بار فرهنگی برجسته تری است. از اینرو آنچه که موجب دلمشغولی و نگرانی است “ترجمه فرهنگ” است و نه “ترجمه اثر”. همانطور که بسیاری از اندیشمندان معاصر اعتقاد دارند، دانش – خصوصاً در برخی رشته ها از جمله تعلیم و تربیت- تا حد زیادی در بستر و زمینه ی شرایط و ارزش های محلی شکل می گیرد و استفاده از آنها در بسترهای دیگر باید با دقت و حساسیت بالایی انجام شود؛
صد البته ترجمه در زمینه های مختلف امری ضروری است و خود بنده نیز مفتخر به انجام ترجمه های متعددی بوده ام . البته تولید دانش بومی، در سایه تلاش های مستمر و رسیدن به سطح مناسبی از بلوغ و پختگی امکانپذیر است. این مهم که در متن اصلی مصاحبه -با خبر گزاری مهر- از آن به عنوان “رسش و دستیابی به دانش تجمع یافته در قالب تلاش های مستمر و به دور از شتابزدگی” یاد کرده ام نیز عنوان شده است. با این تعبیر، یاد آور می شوم که اینجانب تعلق خاطر خود را نسبت به آیین، ارزش ها، رسوم و به طور کلی فرهنگ ارزشمند کشور بزرگ ایران؛ و همچنین بومی سازی دانش با توجه به همین زمینه ی فرهنگی کتمان نمی کنم.
عزیزان را به مطالعه اصل مصاحبه در لینک زیر دعوت می نمایم.

با احترام
کورش فتحی واجارگاه
‏https://www.mehrnews.com/news/4788589/