موک، نسل نو یادگیری الکترونیکی، چالش ها و فرصت ها

گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی دانشگاه تهران با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران نشت آموزشی #موک: نسل نو یادگیری الکترونیکی، فرصت ها و چالش ها ” را در یکشنبه ۵ خرداد ماه در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار خواهد کرد. این نشست با ارائه خانم فرزانه تاری […]

ادامه

قوانین و مقررات

کلیه کاربرانی که قصد عضویت در سایت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران را دارند، باید مفاد این توافق‌نامه را کامل مطالعه و سپس اقدام به عضویت در سایت کنند. عضویت در سایت و پرداخت حق عضویت آن به منزله مطالعه و قبول شرایط خرید و عضویت و قوانین و مقررات مربوطه است. * بند ۱ […]

ادامه

مقاله پروفسور پاندا

Quality Improvement and curriculum management in higher education in India: perspective and challenges Abstract Prof. (Mrs.) Pranati Panda The system of higher education which is built on the premises of quality and equity is central to success in the emerging knowledge economy. India today has a large and complex higher education system. Quality in higher […]

ادامه

دومین کنفرانس بین المللی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

   کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی     برگزار کننده گان ·         انجمن مطالعات برنامه درسی ·         دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان )   محل برگزاری: اصفهان -دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان ) آبان ماه ۱۳۹۳ پایگاه اینترنتی http://journals.khuisf.ac.ir/icqhec/ هدف کلی ایجاد بستری مناسب جهت تبادل نظرو تعامل حرفه ای […]

ادامه

فراخوان یازدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

بازنگری برنامه‌های درسی علوم انسانی در ایران: چالش‌ها و چشم‌اندازها تهران ۶ و ۷ دی ماه ۱۳۹۱ مقدمه بازنگری برنامه درسی در آموزش عالی، موضوعی آشنا و پردامنه است. تجربه بشری در این زمینه طی قرن بیستم، به سرعت افزایش یافته است. باوجوداین، ورود به این عرصه از سویی با انگیزه ها و معطوف به […]

ادامه

برنامه سال ۱۳۸۹ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

  لوازم اجرای برنامه سال ۱۳۸۹ الف: تعهدات عمومی اعضاء هیئت مدیره ۱٫       شرکت مستمر و فعال در جلسات ماهانه هیئت مدیره (طبق برنامه از پیش تعیین شده) ۲٫       فعال کردن ایمیل و برقراری ارتباط متقابل با دبیرخانه از طریق ایمیل ۳٫       اهتمام به شرکت در جلسات و نشست‌های رسمی انجمن (همایش‌ها، نشست‌های ماهانه و …) […]

ادامه

برنامه سال ۱۳۹۰ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

با نام خدا لوازم اجرای برنامه سال ۱۳۹۰ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران الف: تعهدات عمومی اعضاء هیئت مدیره ۱٫ شرکت مستمر و فعال در جلسات ماهانه هیئت مدیره (طبق برنامه از پیش تعیین شده) ۲٫ فعال کردن ایمیل و برقراری ارتباط متقابل با دبیرخانه از طریق ایمیل ۳٫ اهتمام به شرکت در جلسات و […]

ادامه