معرفی اهداف و اقدامات کمیسیون توسعه انجمن برنامه درسی ایران

مدیر کمیسیون توسعه انجمن برنامه درسی ایران عنوان کرد؛ معرفی اهداف و اقدامات کمیسیون توسعه انجمن برنامه درسی ایران مدیر کمیسیون توسعه انجمن برنامه درسی ایران گفت: هدف اصلی کمیسیون توسعه، راه‌اندازی شعب استانی و تعامل میان متخصصان و صاحب نظران دانش برنامه درسی به منظور گسترش دانش برنامه درسی است. محمد جمالدینی در گفت‌وگو […]

ادامه

فراخوان تاسیس شعب استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

فراخوان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران جهت تاسیس شعب استانی این انجمن برای استان های فاقد شعبه کمیسیون توسعه و شعب استانی انجمن مطالعات و برنامه درسی ایران با هدف معرفی تخصص برنامه درسی به مخاطبان در سطح ملی تشکیل شده است. هدف این کمیسیون توسعه فعالیت های انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در استان […]

ادامه