لزوم ایجاد تجارب زیبایی‌شناختی از طریق فرایندهای تربیتی

مدیر سیگ برنامه درسی هنر مطرح کرد؛ لزوم ایجاد تجارب زیبایی‌شناختی از طریق فرایندهای تربیتی مدیر سیگ برنامه درسی هنر گفت: ما به دنبال این هستیم که از طریق فرایندهای تربیتی همراه با دانشی که تولید می شود، تجربه زیباشناختی زیادی را در کلاس‌های درس رقم بزنیم. دکتر حسنعلی گرمابی در گفت وگو با انجمن مطالعات […]

ادامه