نشست «کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش‌های تربیتی»

کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می‌کند؛ «کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش‌های تربیتی» نشست «کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش‌های تربیتی» توسط کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ […]

ادامه

نقد و بررسی کتاب «تاریخ برنامه‌ریزی درسی در ایران»

کمیسیون نقد و ارزیابی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند؛ نقد و بررسی کتاب «تاریخ برنامه‌ریزی درسی در ایران» نشست نقد و بررسی کتاب «تاریخ برنامه‌ریزی درسی در ایران» توسط کمیسیون نقد و ارزیابی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ این جلسه با حضور مولف کتاب […]

ادامه

گزارش جلسه روسای کمیسیون‌های انجمن با خانم دکتر رشیدی

گزارش جلسه روسای کمیسیون‌های انجمن با خانم دکتر رشیدی، مسئول تدوین برنامه راهبردی انجمن این جلسه با حضور خانم دکتر کشتی آرای رئیس کمیسیون پژوهش، آقای دکتر جمالدینی رئیس کمیسیون توسعه و شعب، خانم دکتر نیکنام رئیس کمیسیون نقد و ارزیابی، آقای دکتر سراجی رئیس کمیسیون فضای مجازی، خانم دکتر نورآبادی رئیس کمیسیون روابط بین الملل، خانم […]

ادامه

معرفی اهداف و اقدامات کمیسیون توسعه انجمن برنامه درسی ایران

مدیر کمیسیون توسعه انجمن برنامه درسی ایران عنوان کرد؛ معرفی اهداف و اقدامات کمیسیون توسعه انجمن برنامه درسی ایران مدیر کمیسیون توسعه انجمن برنامه درسی ایران گفت: هدف اصلی کمیسیون توسعه، راه‌اندازی شعب استانی و تعامل میان متخصصان و صاحب نظران دانش برنامه درسی به منظور گسترش دانش برنامه درسی است. محمد جمالدینی در گفت‌وگو […]

ادامه

کارگاه مدیریت کلاس درس با تاکید بر مدیریت رفتار

کارگاه آقای دکتر یعقوب عزیزی _ دبیر کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران _سرگروه توانمندسازی معلمان شهر تهران با موضوع: «مدیریت کلاس درس با تاکید بر مدیریت رفتار» تاریخ: شنبه ۱۱ شهریور ماه ساعت ۱۴ تا ۱۶ ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۶۵۴۷۸۰۱۳

ادامه

کارگاه آموزش نوین فارسی مبتنی بر رویکرد تلفیقی آوایی و کل‌نگر (طرح شهید همت)

کارگاه سرکار خانم سیمین پیمان _ مدرس شبکه آموزش _مدرس طرح شهید همت _سرگروه استانی پایه دوم شهر تهران با موضوع: «آموزش نوین فارسی مبتنی بر رویکرد تلفیقی آوایی و کل‌نگر (طرح شهید همت)» تاریخ: چهارشنبه ۸ شهریور ماه ساعت ۱۶ تا ۱۸ ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۶۵۴۷۸۰۱۳

ادامه

کارگاه راهبردهای حل مسئله (حل مسئله ژاپنی)

کارگاه آقای سید محسن میگونی _مدرس ریاضی دفتر تالیف کتب درسی _مدرس ریاضی شبکه آموزش _راهبر آموزشی پروژه‌های علمی دانش‌آموزی شهر تهران با موضوع: «راهبردهای حل مسئله (حل مسئله ژاپنی)» تاریخ: دوشنبه ۶ شهریورماه ساعت ۱۴ تا ۱۶ ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۶۵۴۷۸۰۱۳

ادامه

کارگاه درس‌پژوهی، چرایی، چیستی و چگونگی

کارگاه خانم دکتر لیلا خزائی _ رئیس کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران _سرگروه توانمندسازی معلمان شهر تهران با موضوع: «درس‌پژوهی، چرایی، چیستی و چگونگی» تاریخ: شنبه ۴ شهریور ماه ساعت ۱۶ تا ۱۸ ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۶۵۴۷۸۰۱۳

ادامه

کارگاه اقدام‌پژوهی؛ چیستی، چرایی و چگونگی

کارگاه خانم دکتر ثریا قوره جیلی _سرگروه استانی آموزش و پرورش البرز با موضوع: «اقدام‌پژوهی؛ چیستی، چرایی و چگونگی» تاریخ: دوشنبه ۳۰ مردادماه ساعت ۱۶ تا ۱۸ ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۶۵۴۷۸۰۱۳

ادامه

کارگاه دانستنی‌های ریاضی پنجم و ششم

کارگاه آقای حسین اندایش‌گر _مدرس استانی ریاضی پنجم و ششم _مدرس دانش و زبان و ادبیات فارسی ابتدایی _مدرس ایستگاه تابستانی شبکه آموزش با موضوع: «دانستنی‌های ریاضی پنجم و ششم» تاریخ: دوشنبه ۲۸ مردادماه ساعت ۸ تا ۱۲ ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۶۵۴۷۸۰۱۳

ادامه