ضرورت آشناسازی جامعه برنامه درسی با نیازهای صنعت و سازمان‌ها 

مدیر سیگ برنامه درسی و صنعت مطرح کرد؛ ضرورت آشناسازی جامعه برنامه درسی با نیازهای صنعت و سازمان‌ها مدیر سیگ برنامه درسی و صنعت گفت: هدف ما معرفی صنعت به عنوان یکی از حوزه‌های اصلی رشته علوم تربیتی و به ویژه برنامه درسی و آشناسازی جامعه برنامه درسی با نیازهای صنعت می‌باشد. دکتر فیروز نوری […]

ادامه