نقد و بررسی کتاب «تاریخ برنامه‌ریزی درسی در ایران»

کمیسیون نقد و ارزیابی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند؛ نقد و بررسی کتاب «تاریخ برنامه‌ریزی درسی در ایران» نشست نقد و بررسی کتاب «تاریخ برنامه‌ریزی درسی در ایران» توسط کمیسیون نقد و ارزیابی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ این جلسه با حضور مولف کتاب […]

ادامه

نقد و بررسی کتاب مسئله مدرسه: بازاندیشی انتقادی درباره آموزش و پرورش ایران

کمیسیون نقد و ارزیابی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند؛ نقد و بررسی کتاب مسئله مدرسه: بازاندیشی انتقادی درباره آموزش و پرورش ایران کمیسیون نقد و ارزیابی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران نشست «نقد و بررسی کتاب مسئله مدرسه: بازاندیشی انتقادی درباره آموزش و پرورش ایران» را برگزار می‌کند. به گزارش انجمن مطالعات برنامه […]

ادامه

یک کتاب دیگر نقد می شود!

کمیسیون نقد انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه خوارزمی، کتاب “مرگ و زندگی مدارس دولتی بی نظیر آمریکا” را نقدخواهدنمود. این نشست روز یکشنبه بیستم بهمن ماه نود و هشت در ساختمان سمیه دانشگاه خوارزمی برگزار خواهدشد. در نشست مذکور دکتر محمودمهرمحمدی، دکتر محمود امانی امانی طهرانی، دکتر صمد ایزدی(مترجم کتاب)، و دکتر […]

ادامه

کمیسیون نقد و ارزیابی دست بکار شد!

نشست نقد و بررسی کتاب،آیا آموزش می تواند جامعه را تغییر دهد؟ کمیسیون نقد و ارزیابی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه خوارزمی، نشست نقد و بررسی کتاب “آیا آموزش می تواند جامعه را تغییر دهد؟” را برگزار خواهد کرد. این نشست با مدیریت دکتر زهرا نیکنام برگزارشده و خانم دکتر زهرا گویا، […]

ادامه