ضرورت بحث در مورد روش‌های مختلف پژوهش در برنامه درسی

مدیر سیگ روش‌شناسی پژوهش در برنامه درسی مطرح کرد؛ ضرورت بحث در مورد روش‌های مختلف پژوهش در برنامه درسی مدیر سیگ روش‌شناسی پژوهش در برنامه درسی گفت: هدف از این گروه بحث و بررسی راجع به روش‌های مختلف پژوهش در حوزه برنامه درسی و همچنین تعلیم و تربیت است. دکتر ابراهیم طلایی در گفت‌وگو با […]

ادامه

سقوط دانشگاه ایرانی در تاریخ

ششمین نشست از سلسه نشست های تخصصی نواندیشی در مطالعات برنامه درسی ششمین نشست از سلسه نشست های تخصصی نواندیشی در مطالعات برنامه درسی با موضوع ” سقوط دانشگاه ایرانی در تاریخ” توسط گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی دانشگاه تهران با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می گردد. سخنران […]

ادامه