گزارش دومین نشست «کاوشی در ابتکار عمل سند جدید برنامه درسی ژاپن (۲۰۲۰)»

گزارش دومین نشست «کاوشی در ابتکار عمل سند جدید برنامه درسی ژاپن (۲۰۲۰)» دومین نشست «کاوشی در ابتکار عمل سند جدید برنامه درسی ژاپن (۲۰۲۰)» توسط کمیسیون روابط بین‌الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ این جلسه با حضور سخنران کلیدی پروفسور تتسو کوراموتو از دانشگاه فرهنگ […]

ادامه

نشست علمی تخصصی-فرا برنامه درسی تربیت اخلاقی: چرایی و چیستی

نشست علمی_تخصصی « فرا برنامه درسی تربیت اخلاقی: چرایی و چیستی» برگزار می‌شود به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ نشست علمی- تخصصی «فرا برنامه درسی تربیت اخلاقی: چرایی و چیستی» چهارشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن جلسات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برگزار می‌شود. لینک ورود به نشست: https://webinar.oerp.ir/b/mkv-jvt-8to-2mt

ادامه

دومین نشست علمیکاوشی در ابتکار عمل سند جدید برنامه درسی ژاپن (۲۰۲۰)

کمیسیون روابط بین‌الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند؛ دومین نشست علمی «کاوشی در ابتکار عمل سند جدید برنامه درسی ژاپن (۲۰۲۰)» دومین نشست علمی «کاوشی در ابتکار عمل سند جدید برنامه درسی ژاپن (۲۰۲۰) » توسط کمیسیون روابط بین‌الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ […]

ادامه

نشست علمی «کاوشی در ابتکار عمل سند جدید برنامه درسی ژاپن (۲۰۲۰)»

کمیسیون روابط بین‌الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند؛ نشست علمی «کاوشی در ابتکار عمل سند جدید برنامه درسی ژاپن (۲۰۲۰)» نشست علمی «کاوشی در ابتکار عمل سند جدید برنامه درسی ژاپن (۲۰۲۰) » توسط کمیسیون روابط بین‌الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این […]

ادامه

نشست علمی «آموزش و یادگیری آنلاین‌: خسارات اجتناب‌ناپذیر در خلال بیماری کرونا»

کمیسیون روابط بین‌المللی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند؛ نشست علمی «آموزش و یادگیری آنلاین‌: خسارات اجتناب‌ناپذیر در خلال بیماری کرونا» نشست علمی «آموزش و یادگیری آنلاین‌: خسارات اجتناب‌ناپذیر در خلال بیماری کرونا» توسط کمیسیون روابط بین‌المللی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ دکتر ویلیام فردریک […]

ادامه

گزارش نشست «گروه‌های مطالعاتی علایق ویژه: انتظارات و برنامه‌ها» 

گزارش نشست «گروه‌های مطالعاتی علایق ویژه: انتظارات و برنامه‌ها»   نشست «گروه‌های مطالعاتی علایق ویژه: انتظارات و برنامه‌ها» ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ این نشست با حضور آقای دکتر کرمی رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، آقای دکتر مهرمحمدی عضو اصلی هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، […]

ادامه

نشست دوم «کنکاش درباره مفهوم علم نافع و نسبت آن با برنامه‌های درسی»

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند؛ نشست دوم «کنکاش درباره مفهوم علم نافع و نسبت آن با برنامه‌های درسی»   نشست دوم «کنکاش درباره مفهوم علم نافع و نسبت آن با برنامه‌های درسی» توسط انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این نشست دکتر زهرا گویا […]

ادامه

گزارش نشست «کنش‌گری در اشتغال دانش‌آموختگان رشته مطالعات برنامه درسی»

گزارش نشست «کنش‌گری در اشتغال دانش‌آموختگان رشته مطالعات برنامه درسی»   نشست «کنش‌گری در اشتغال دانش‌آموختگان رشته مطالعات برنامه درسی» سه‌شنبه ۱۱ مردادماه ساعت ۱۶ به صورت مجازی برگزار شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این نشست دکتر سید احمد هاشمی استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، دکتر ابراهیم […]

ادامه

هم‌اندیشی استراتژی‌های دست‌یابی انجمن‌ها به مرجعیت علمی

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند نشست «هم‌اندیشی استراتژی‌های دست‌یابی انجمن‌ها به مرجعیت علمی» نشست «هم‌اندیشی استراتژی‌های دست‌یابی انجمن‌ها به مرجعیت علمی» توسط انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ این نشست با حضور دکتر خسرو باقری استاد مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش پرورش دانشگاه تهران، دکتر […]

ادامه

نوشتار آقای دکتر نعمت‌اللّه فاضلی – مسئولیت اجتماعی انجمن چیست؟(۲)

☑️نوشتار آقای دکتر نعمت‌اللّه فاضلی، از سخنرانان نشست علمی سه‌شنبه ۲۱ تیرماه با عنوان «انجمن و مسئولیت اجتماعی» *مسئولیت اجتماعی انجمن چیست؟* (۲) 🖋️ نعمت‌‌اللّه فاضلی 🔹انجمن علمی نهاد مدرن است که همگام با گسترش فرایند مدرن شدن در جوامع شکل گرفت. در غرب از آغاز قرن هفدهم و تأسیس آکادمی لینچه در ایتالیا شروع [...] ادامه