آیین نامه تاسیس شعب استانی

آیین نامه تاسیس شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

مقدمه:

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران  سازمانی غیر دولتی (NGO) است که براساس ماده ۳ اساسنامه خود و تایید کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می تواند نسبت به تاسیس شعب در سایر نقاط کشور اقدام نماید. لذا آیین نامه تاسیس شعب جهت گسترش دامنه فعالیت این انجمن به شرح ذیل تدوین گشته است:

 

ماده ۱: اهداف:

 1. ضرورت گسترش حوزه فعالیت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران جهت توسعه دامنه فعالیت های علمی در حوزه برنامه درسی.
 2. بسط وتوسعه دانش برنامه درسی
 3. نقد و بررسی عملکرد نظام آموزشی از منظر برنامه درسی و کمک به ارتقاء کیفیت آن
 4. ایجاد انگیزه در متخصصان این رشته در سراسر کشور.
 5. تعامل حرفه‌ای با متخصصان برنامه درسی وسایر رشته های مرتبط
 6. بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی و حرفه‌ای متخصصان
 7. کمک به ارتقای سطح علمی اعضاء

 

ماده ۲: شرایط تاسیس:

 1. تاسیس شعب انجمن مستلزم اعلام آمادگی هیئت موسس است. هیئت موسس متشکل از ۵ نفر است. بعد از تصویب اولیه در هیات مدیره انجمن، اعصای هیات موسس موطفند از طریق فراخوان عمومی، انتخابات شعبه استانی را برگزار نموده و متناسب با ساختار هیات مدیره انجمن، برای هر شعبه پنج نفر از اعصای هیات مدیره اصلی و دو نفر عصو علی البدل و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی ا لبدل در نطر گرفته شود.

تبصره(۱): حداقل دو نفر از اعضای هیئت موسس  و همچنین هئیت مدیره باید دارای مدرک دکتری تخصصی و تحصیل کرده در رشته برنامه درسی باشند.

تبصره (۲):کسانی که داوطلب هئیت مدیره شعبه استانی هستند، عضو پیوسته انجمن مطالعات برنامه درسی ایران باشند.

تبصره(۳) در انتخابات هئیت مدیره شعبات استانی، فقط اعضای پیوسته انجمن مطالعات برنامه درسی ایران که در آن استان سکونت دارند،می توانند رای دهند.

تبصره (۴): عضویت دانش آموختگان سایر رشته ها با زمینه آموزشی در هیئت مدیره بلامانع است.

تبصره (۵): اعضای هیئت مدیره حداقل باید فوق لیسانس باشند.

تبصره (۶): صدور احکام اعصای هیات مدیره شعب انجمن با هیات مدیره انجمن در مرکز است.

تبصره (۷): شعب استانی براساس ماموریت تعیین شده در بدو تاسیس می توانند، کمیته های اجرایی را تشکیل دهد.

تبصره (۸): شایسته است برای جامعیت بهتر انجمن و هئیت مدیره استانی از همه  دانشگاه ها و مراکزآموزشی در سطح استان استفاده گردد

 1. هیئت موسس باید به همراه تقاضای تاسیس شعبه استانی برنامه فعالیت های سالانه خود را نیز تنظیم و تسلیم هیئت مدیره انجمن نماید. این برنامه باید شامل مولفه هایی همچون:

چگونگی عضوگیری، برگزاری نشست های علمی تخصصی، برگزاری همایش علمی، چاپ خبرنامه، ارائه خدمات حرفه ایی و پژوهشی و ……. باشد. برنامه سالانه به هنگام بررسی درخواست صدور مجوز موقت مورد بررسی هیئت مدیره قرار خواهد گرفت.

 1. منابع تامین بودجه فعالیت های شعبه باید شناسایی و معرفی شود. انجمن مطالعات برنامه درسی امکان کمک مالی به شعب استانی را نخواهد داشت.

تبصره۱: کلیه درآمدهای شعبه که از هر محلی باشد، به حساب اصلی انجمن واریز شود، و مبلغ ۷۰ درصد از درآمد مذکور، به شعبه استانی برگشت داده می شود که منحصرا صرف امور حاصر به اهداف و خط مشی های انجمن در همان استان می گردد.ضمنا در صورت وجود موارد خاصی مانند همایش، طرح پژوهشی و …. براساس توافقات صورت گرفته فی مابین طرفین خواهد بود.

 1. انجمن در وهله نخست برای شعب واجد شرایط، مجوز فعالیت موقت (یک ساله) صادر خواهد کرد.
 2. در پایان دوره فعالیت یک ساله، عملکرد شعبهها با توجه به ملاک های ارزشیابی (ماده ۳ آیین نامه) مورد ارزیابی قرارگرفته و در صورت موفقیت، درخواست مجوز دایم فعالیت و تاسیس شعبه بطور رسمی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ارسال خواهد شد.

تبصره(۱): چنانچه کسب مجوز فعالیت دایم شعبِ واجد شرایط کسب مجوز دایم به هر دلیل با مشکل مواجهه شود؛ با پیشنهاد کمیسیون و تصویب هیئت مدیره فعالیت شعبه تا کسب مجوز دایم به صورت موقت ادامه پیدا خواهد نمود.

تبصره(۲): شعب انجمن پس از اخذ مجوز دایم، شعبه نامیده می شوند.

تبصره (۳): در صورت عدم احراز شرایط کسب مجوز دایم (بر اساس بند ۷ ماده ۳) مجوزفعالیت موقت شعبه، فقط برای سال دوم قابل تمدید خواهد بود.

 1. تاسیس شعب انجمن برنامه ریزی درسی در مراکز استانها  امکان پذیر است.

تبصره: تاسیس شعبات انجمن در شهرهایی که مرکز استان نیستند منوط به درخواست رسمی از سوی شعب متقاضی و دارا بودن شرایط آیین نامه تاسیس شعب انجمن مطالعات برنامه درسی است.

 1. عضویت معلمین، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف درسی با هر گرایش و با هر مدرک تحصیلی در شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران آزاد است.

تبصره۱: معلمان محترم، فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته برنامه درسی برای عضویت در شعبات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران مشمول تخفیفات مصوب می شوند ضمن اینکه سایر علاقه مندان نیز با پرداخت حق عضویت سالانه می توانند به عضویت شعبه درآیند.

 

ماده۳) ملاک های ارزشیابی:

 1. هر یک از شعبات پس از پایان اولین سال از زمان تاسیس می بایست گزارش فعالیت های صورت گرفته در سال مذکور را به هئیت مدیره انجمن مطالعات ارایه نماید. هئیت مدیره با توجه به گزارش واصله ممکن است به سه صورت (مشروح در بند ۵ ماده ۲ آیین نامه) اقدام نماید:
 2. شعبات مختلف باید در پایان هر سه ماه گزارش فعالیت سه ماه گذشته و نیز برنامه فعالیت سه ماه آینده خود را به کمیسیون توسعه استانی انجمن ارایه نماید.
 3. اقدامات موثر خارج از برنامه مصوب شعبه ها در ارزشیابی آنان دارای اهمیت اساسی است.
 4. در صورتی که شعب ها از ارایه ۳ گزارش فعالیت سه ماهه امتناع ورزند؛ تصمیم مقتضی درباره شعبه توسط هیئت مدیره اتخاذ خواهد گردید.
 5. کمیسیون با توجه به گزارشات شعبه ها از فعالیت های صورت گرفته، اقدام به مطالعه و بررسی شعبه ها (بر اساس فرم های الف و ب) خواهد نمود.