صفحه اصلی کنفرانس ۲

تاریخچه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

[qodef_custom_font font_family=”iransans” font_size=”16″ line_height=”29″ font_weight=”300″ text_align=”justify” content_custom_font=”ضرورت وجود یک نهاد علمی – تخصصی در قلمرو برنامه درسی، صاحب نظران این حوزه را در کشورمان با چالشهای فکری مواجه ساخت و درنهایت طی نشستها، هم اندیشی ها و گفتگوهای بسیار اندیشه تشکیل انجمن برنامه ریزی درسی ایران در سال ۱۳۷۹ محقق یافت و با اخذ مجوز نهایی و به ثبت رساندن آن در شرکت مربوط، نخستین مجمع عمومی در تاریخ ۱۸/۴/۷۹ با حضور تعداد قابل توجهی از اعضای پیوسته و وابسته که قبلا از طریق فراخوان ثبت نام کرده بودند، برگزار شد.” color=”#797979″]
[qodef_custom_font font_family=”iransans” font_size=”16″ line_height=”29″ font_weight=”300″ text_align=”justify” content_custom_font=”طبق اساسنامه انجمن های علمی، در این نشست رای گیری به عمل آمد واعضای هیئت مدیره ( دکتر حسن ملکی، دکتر قورچیان، دکتر موسی پور، دکتر حسن میرلوحی) انتخاب شدند. بدین ترتیب انجمن، رسما فعالیت خود را آغاز کرد. نظر به اینکه متخصصان این رشته در انتظار تاسیس چنین انجمنی بودند، استقبال خوبی به عمل آمد و پس از گفتگوها و تبادل نظرهای لازم درجلسات نخستین هیئت مدیره، یک گر دهمایی با حضور اعضای انجمن برگزار شد و رسالتها و برنامه های انجمن پس از بررسی و با مشارکت اعضا به تصویب رسید. با تاسیس انجمن، سایرافراد علاقمنددررشته های برنامه ریزی درسی وآموزشی و گرایشهای مربوط به حوزه تعلیم وتربیت به طرق مختلف برای عضویت اعلام آمادگی کردندکه تاکنون ( بهمن ۱۳۸۲ ) یکصد وپنجاه ونه نفر به عضویت این انجمن علمی درآمده و دارای پرونده و کارت عضویت می باشند. ازآن پس نشستهای علمی متعددی به صورت ماهانه به منظور ارتقا دانش حرفه ای شرکت کنندگان و نیز هم اندیشی علمی برگزار شده است که صاحب نظران حوزه برنامه ریزی درسی، سخنران این نشستها بوده اند.” color=”#797979″]
[qodef_elements_holder][qodef_elements_holder_item item_padding=”0px 20px 0px 30px” horizontal_aligment=”left” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”]

موسسات علمی و پژوهشی

[qodef_custom_font font_family=”iransans” font_size=”16″ line_height=”29″ font_weight=”300″ content_custom_font=”” color=”#797979″]

انجمن برنامه ریزی درسی ایران، با مشارکت تعدادی از متخصصان و خبرگان علمی به منظور گسترش ، پیشبرد و ارتقای علم برنامه درسی، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص مربوط در عرصه های نظر و عمل، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه برنامه ریزی درسی در سطح کشور تشکیل گردیده است.

[/qodef_elements_holder_item][/qodef_elements_holder][qodef_separator position=”left” color=”#b2dd4c” width=”100%” thickness=”4″]
[qodef_elements_holder][qodef_elements_holder_item item_padding=”0px 20px 0px 30px” horizontal_aligment=”left” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”]

وبلاگ های مرتبط

[qodef_custom_font font_family=”iransans” font_size=”16″ line_height=”29″ font_weight=”300″ content_custom_font=”” color=”#797979″]

انجمن برنامه ریزی درسی ایران، با مشارکت تعدادی از متخصصان و خبرگان علمی به منظور گسترش ، پیشبرد و ارتقای علم برنامه درسی، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص مربوط در عرصه های نظر و عمل، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه برنامه ریزی درسی در سطح کشور تشکیل گردیده است.

[/qodef_elements_holder_item][/qodef_elements_holder][qodef_separator position=”left” color=”#b2dd4c” width=”100%” thickness=”4″]
[qodef_elements_holder][qodef_elements_holder_item item_padding=”0px 20px 0px 30px” horizontal_aligment=”left” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”]

دانشنامه ایرانی برنامه درسی

[qodef_custom_font font_family=”iransans” font_size=”16″ line_height=”29″ font_weight=”300″ content_custom_font=”” color=”#797979″]

انجمن برنامه ریزی درسی ایران، با مشارکت تعدادی از متخصصان و خبرگان علمی به منظور گسترش ، پیشبرد و ارتقای علم برنامه درسی، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص مربوط در عرصه های نظر و عمل، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه برنامه ریزی درسی در سطح کشور تشکیل گردیده است.

[/qodef_elements_holder_item][/qodef_elements_holder][qodef_separator position=”left” color=”#b2dd4c” width=”100%” thickness=”4″]
[qodef_image_gallery type=”image_grid” image_space=”no” column_number=”5″ pretty_photo=”yes” grayscale=”no” images=”2646,2647,2648,2649,2650″ image_size=”full”]

همایش های پربازدید

پانزدهمین همایش تربیت شهروندی

 

چیستی، چرایی و چگونگی

تاریخ شروع: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

پانزدهمین همایش تربیت شهروندی

 

چیستی، چرایی و چگونگی

تاریخ شروع: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

پانزدهمین همایش تربیت شهروندی

 

چیستی، چرایی و چگونگی

تاریخ شروع: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

فعالان علم و پژوهش ایران

[qodef_custom_font font_family=”iransans” font_size=”16″ line_height=”29″ font_weight=”300″ content_custom_font=”تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.” color=”#ffffff”]
[qodef_button size=”huge” type=”” hover_animation=”hover-animation” target=”_self” icon_pack=”” font_weight=”” text=”پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران” link=”https://www.sakhtar.com/” color=”#ffffff” hover_color=”#ffffff” background_color=”rgba(255,255,255,0.01)” hover_background_color=”#b2dd4c” border_color=”#f3c3a0″ hover_border_color=”#b2dd4c”]
[qodef_elements_holder][qodef_elements_holder_item item_padding=”0px 0px” horizontal_aligment=”left” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”]
[/qodef_elements_holder_item][/qodef_elements_holder]
[qodef_elements_holder][qodef_elements_holder_item item_padding=”0px 0px” horizontal_aligment=”left” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”]
[/qodef_elements_holder_item][/qodef_elements_holder]
[qodef_elements_holder][qodef_elements_holder_item item_padding=”0px 0px” horizontal_aligment=”left” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”]
[/qodef_elements_holder_item][/qodef_elements_holder]
[qodef_elements_holder][qodef_elements_holder_item item_padding=”0px 0px” horizontal_aligment=”left” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”]
[/qodef_elements_holder_item][/qodef_elements_holder]
[qodef_elements_holder][qodef_elements_holder_item item_padding=”0px 0px” horizontal_aligment=”left” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”]
[/qodef_elements_holder_item][/qodef_elements_holder]
[qodef_elements_holder][qodef_elements_holder_item item_padding=”0px 0px” horizontal_aligment=”left” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”]
[/qodef_elements_holder_item][/qodef_elements_holder]
[qodef_elements_holder][qodef_elements_holder_item item_padding=”0px 0px” horizontal_aligment=”left” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”]
[/qodef_elements_holder_item][/qodef_elements_holder]
[qodef_elements_holder][qodef_elements_holder_item item_padding=”0px 0px” horizontal_aligment=”left” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”]
[/qodef_elements_holder_item][/qodef_elements_holder]
[qodef_button size=”huge” type=”solid” hover_animation=”hover-animation” target=”_self” icon_pack=”” font_weight=”700″ text=”مشاهده همه ویدیو ها” link=”#” font_size=”13″ color=”#ffffff” hover_color=”#ffffff” background_color=”#212121″ hover_background_color=”#b2dd4c”]

اسپانسرهای کنفرانس

اسپانسرهای کنفرانس

[qodef_clients columns=”four-columns”][qodef_client link_target=”_blank” image=”14785″ link=”https://google.com/” margin_bottom=”35″][qodef_client link_target=”_blank” image=”14776″ link=”https://www.facebook.com/” margin_bottom=”35″][qodef_client link_target=”_blank” image=”14777″ link=”https://soundcloud.com/” margin_bottom=”35″][qodef_client link_target=”_blank” image=”14786″ link=”http://www.shazam.com/” margin_bottom=”35″][/qodef_clients][qodef_clients columns=”four-columns”][qodef_client link_target=”_blank” image=”4396″ link=”http://www.dell.com/” margin_bottom=”35″][qodef_client link_target=”_blank” link=”https://www.spotify.com/” margin_bottom=”35″][qodef_client link_target=”_blank” image=”4325″ link=”https://www.microsoft.com/” margin_bottom=”35″][qodef_client link_target=”_blank” image=”4332″ link=”https://www.amazon.com/” margin_bottom=”35″][/qodef_clients][qodef_clients columns=”four-columns”][qodef_client link_target=”_blank” image=”4334″ link=”http://www.ikea.com/” margin_bottom=”35″][qodef_client link_target=”_blank” image=”4335″ link=”http://www.fedex.com/” margin_bottom=”35″][qodef_client link_target=”_blank” image=”4336″ link=”http://www.hp.com/” margin_bottom=”35″][qodef_client link_target=”_blank” image=”4337″ link=”https://envato.com/” margin_bottom=”35″][/qodef_clients][qodef_clients columns=”four-columns”][qodef_client link_target=”_blank” image=”4314″ link=”https://soundcloud.com/” margin_bottom=”35″][qodef_client link_target=”_blank” image=”4310″ link=”https://google.com/” margin_bottom=”35″][qodef_client link_target=”_blank” image=”4316″ link=”http://www.shazam.com/” margin_bottom=”35″][qodef_client link_target=”_blank” image=”4313″ link=”https://www.facebook.com/” margin_bottom=”35″][/qodef_clients]