گزارش فصلی اول کمیسیون پژوهش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

گزارش فصلی اول کمیسیون پژوهش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   کمیسیون پژوهش در راستای اهداف استراتژیک انجمن در ابعاد مرجعیت علمی و پاسخگویی اجتماعی و با هدف توسعه کیفی و کمی پژوهش به منظور تولید و انتشار دانش برنامه درسی در حوزه نظر و عمل که به ارائه راهکارهایی برای حل مسائل مرتبط با […]

ادامه

آغاز به کار کمیسیون پژوهش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نائب رئیس و رئیس کمیسیون پژوهش انجمن خبر داد؛ آغاز به کار کمیسیون پژوهش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران نائب رئیس و رئیس کمیسیون پژوهش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، سرکار خانم دکتر نرگس کشتی آرای از آغاز به کار کمیسیون پژوهش انجمن خبر داد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ دکتر کشتی آرای […]

ادامه

کمیسیون های انجمن نونوار شدند!

انتصاب رؤسای کمیسیون های آموزش، پژوهش و روابط بین الملل در جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در جلسه هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران دکتر فرزانه فرزادنیا، دکتر حسین چارباشلو و دکتر سولماز نورآبادی به ترتیب به عنوان روسای کمیسیون های آموزش، پژوهش، و روابط بین الملل انجمن انتخاب شدند. رؤسای […]

ادامه

فراخوان همکاری با کمیسیون آموزش و پژوهش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اعلام فراخوان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران جهت مدیریت و مشارکت در کمیسیون های آموزش و پروژهش این انجمن انجمن مطالعات برنامه درسی ایران فراخوان همکاری و مشارکت در کمیسیون های آموزش و پژوهش را در دستور کار خود قرار داده است . بنابراین از کلیه ی اعضای محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در […]

ادامه