شنبه, مهر ۰۸, ۱۴۰۲

رویداد ها

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی: انجمن برنامه درسی باید محل رجوع «مردم برنامه درسی» باشد

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی: انجمن برنامه درسی باید محل رجوع «مردم برنامه درسی» باشد عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: «مردم برنامه درسی» حداقل شامل سه گروه اصلی است: ۱٫دانشگاهیان مشتمل بر استادان، دانشجویان و کارشناسان، ۲٫ جامعه و به طور ویژه والدین و ۳٫  سیاست گذاران و مدیران . دکتر زهرا نیک نام در […]

کمیسیون ها و گروه های مطالعاتی

انتخاب اعضای کمیسیون بین الملل انجمن مطالعات درسی

اعضای کمیسیون بین الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران معرفی شدند. کمیسیون بین الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران که از ابتدای تابستان ۹۹، خانم دکتر سولماز نورآبادی، ریاست آن را بر عهده گرفته است، اعضای این کمیسیون را معرفی کرد. این افراد که همگی از اعضای خوش نام و با سابقه انجمن مطالعات برنامه […]

برگزاری کارگاه اطلس

برگزاری کارگاه اطلس توسط کمیسیون آموزش

گزارش برگزاری کارگاه Atlasti.8 به منظور گسترش دانش کاربردی و ارتقای مهارت های پژوهشی دانش پژوهان عزیز دوره آموزشی تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی در سطوح داده و تئوری با استفاده از نرم افزار Atlas.ti8 بصورت آنلاین از طریق Google meet طی ۴ روز از ۲۲ الی ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۹ با بیش از ۱۲ ساعت […]