پنج شنبه, خرداد ۱۸, ۱۴۰۲

رویداد ها

فراخوان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران جهت تاسیس شعب استان‌های فاقد شعبه

فراخوان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران جهت تاسیس شعب استانی این انجمن برای استان‌های فاقد شعبه کمیسیون “توسعه و شعب استانی” انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، به منظور معرفی تخصص برنامه درسی به مخاطبان در سطح ملی، تشکیل شده است. هدف این کمیسیون توسعه فعالیت‌های انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در استان‌ها و نهادهای آموزشی […]

کمیسیون ها و گروه های مطالعاتی

انتخاب اعضای کمیسیون بین الملل انجمن مطالعات درسی

اعضای کمیسیون بین الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران معرفی شدند. کمیسیون بین الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران که از ابتدای تابستان ۹۹، خانم دکتر سولماز نورآبادی، ریاست آن را بر عهده گرفته است، اعضای این کمیسیون را معرفی کرد. این افراد که همگی از اعضای خوش نام و با سابقه انجمن مطالعات برنامه […]

برگزاری کارگاه اطلس

برگزاری کارگاه اطلس توسط کمیسیون آموزش

گزارش برگزاری کارگاه Atlasti.8 به منظور گسترش دانش کاربردی و ارتقای مهارت های پژوهشی دانش پژوهان عزیز دوره آموزشی تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی در سطوح داده و تئوری با استفاده از نرم افزار Atlas.ti8 بصورت آنلاین از طریق Google meet طی ۴ روز از ۲۲ الی ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۹ با بیش از ۱۲ ساعت […]