جمعه, آذر ۱۱, ۱۴۰۱

رویداد ها

سی و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   سی و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کشتی‌آرای، دکتر کرمی، دکتر نیک‌نام، دکتر عراقیه، دکتر جمالدینی، دکتر احمدی، دکتر آیتی، دکتر حکیم‌زاده، دکتر خسروی، دکتر رفیعی و دکتر زرقانی ۲۳ آبان ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی و […]

کمیسیون ها و گروه های مطالعاتی

انتخاب اعضای کمیسیون بین الملل انجمن مطالعات درسی

اعضای کمیسیون بین الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران معرفی شدند. کمیسیون بین الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران که از ابتدای تابستان ۹۹، خانم دکتر سولماز نورآبادی، ریاست آن را بر عهده گرفته است، اعضای این کمیسیون را معرفی کرد. این افراد که همگی از اعضای خوش نام و با سابقه انجمن مطالعات برنامه […]

برگزاری کارگاه اطلس

برگزاری کارگاه اطلس توسط کمیسیون آموزش

گزارش برگزاری کارگاه Atlasti.8 به منظور گسترش دانش کاربردی و ارتقای مهارت های پژوهشی دانش پژوهان عزیز دوره آموزشی تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی در سطوح داده و تئوری با استفاده از نرم افزار Atlas.ti8 بصورت آنلاین از طریق Google meet طی ۴ روز از ۲۲ الی ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۹ با بیش از ۱۲ ساعت […]