فصلنامه خبری پاییز ۱۴۰۱

فصلنامه خبری پاییز ۱۴۰۱ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران منتشر شد. فصلنامه خبری پاییز ۱۴۰۱ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (فصلنامه خبری شماره ۲ و در قالب ۱۹ صفحه) منتشر شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ آنچه در این شماره می‌خوانید شامل گفت‌وگو با دکتر مصطفی قادری، اخبار انجمن (مصوبات جلسات هیئت مدیره)، […]

ادامه

فصلنامه خبری بهار ۱۴۰۱ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران منتشر شد

فصلنامه خبری بهار ۱۴۰۱ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران منتشر شد فصلنامه خبری بهار ۱۴۰۱ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (پیش شماره و در قالب ۱۰ صفحه) منتشر شد. لینک  دانلود به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ آنچه در این شماره می‌خوانید شامل گفت‌وگوی دکتر محمود مهرمحمدی، استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس، اخبار انجمن […]

ادامه

دوفصلنامه پژوهش های برنامه درسی شماره ۱۹

دو فصلنامه پژوهش های برنامه درسی- دوره ۱۰، شماره ۱ – شماره پیاپی ۱۹، بهار و تابستان ۱۳۹۹ واکاوی و فهم اهم چالش‌ها و موانع عملی پیش رو در تحقق سند تحول بنیادین با تمرکز بر زیرنظام‌های اصلی آن ناصر قجری؛ محمد مزیدی؛ بابک شمشیری   نقش واسطه‌ای باورهای خودکارآمدی در رابطۀ ارضای نیازهای اساسی […]

ادامه

فصلنامه مطالعات برنامه درسی پاییز ۹۹

فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران  دوره ۱۵، شماره ۵۸، پاییز ۱۳۹۹ ( با تمرکز بر معلمان ) در این شماره از فصلنامه مقالات زیر قابل دسترس خواهد بود . با ما همراه باشید.   ظرفیت‎ها و ظرافت‎های تربیت معلم ایران نعمت اله موسی پور ارزیابی وضعیت عنصر محتوا در برنامه درسی اجرا شده دوره کارشناسی […]

ادامه

شماره ۱۵ از دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی

شماره ۱۵ از دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی با مشارکت اساتید برجسته در حوزه مطالعات برنامه درسی  با عناوین زیر منتشر شده است. تجربۀ زیسته استادان راهنمای برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران خانم منصوره ایران نژاد ،دکتر نعمت الله موسی پور، دکتر مریم صفرنواده، دکتر محبوبه اظهری، دکتر عبدالسعید محمدشفیعی   […]

ادامه

بیست و یکمین شماره دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی

انتشار بیست و یکمین شماره دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی که به تازگی موفق به کسب رتبه یک در میان مجلات مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است، شماره بهار و تابستان ۹۹ خود را منتشر کرد. بیست و یکمین شماره این مجله شامل […]

ادامه
فصلنامه پژوهش در برنامه درسی شماره 65

شماره ۶۵ از فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی

فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره ۱۷، شماره ۶۵، تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵ از فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی درسی در تابستان سال ۱۳۹۹ به چاپ رسیده است. مقالات چاپ شده در این نشریه به شرح زیر می باشند. رویکرد ساحت تربیت هنری و زیبایی‌شناختی، رویکرد موضوع‌محور یا رویکرد دریافت احساس و معنا […]

ادامه
شماره 64 فصلنامه پژوهش در برنامه درسی

شماره ۶۴ از فصلنامه پژوهش در برنامه درسی

فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسیدوره ۱۷، شماره ۶۴، بهار ۱۳۹۹ این فصلنامه در بهار سال ۱۳۹۹ منتشر شده و در اختیار عزیزان قرار گرفته است. در این فصلنامه مقالات زیر و با نویسندگی اساتید نامبرده شده منتشر شده است. ۱-خاستگاه‌های فکری و نظری برنامه درسی سایه و بازشناسی مصادیق آن در نظام آموزشی ایران […]

ادامه

فصلنامه مطالعات برنامه درسی ۵۶

فصلنامه مطالعات برنامه درسی شماره ۵۶ بهار ۹۹ در شماره ۵۶ از این فصلنامه مقالات زیر در دسترس هستند. با ما همراه باشید.   ۱-سخن سردبیر: تربیت معلم در ایران: عاملیت یا مدیریت دانشگاه فرهنگیان؟ نعمت الله موسی پور   ۲-مطالعه فراترکیب دستاوردهای برنامه روایت پژوهی برای معلمان و دانشجومعلمان زهره کرمی؛ فرهاد سراجی   […]

ادامه