سقوط دانشگاه ایرانی در تاریخ

کمیسیون ها و گروهای مطالعاتی گروه روش شناسی پژوهش در برنامه درسی گروه های مطالعاتی نشست ها

ششمین نشست از سلسه نشست های تخصصی نواندیشی در مطالعات برنامه درسی

ششمین نشست از سلسه نشست های تخصصی نواندیشی در مطالعات برنامه درسی با موضوع ” سقوط دانشگاه ایرانی در تاریخ” توسط گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی دانشگاه تهران با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می گردد. سخنران این نشست دکتر محمد حسین بادامچی بوده و دکتر مرضیه دهقانی مهندس نیما رحیمیان دبیری نشست را به عهده دارند. همچنین دکتر خسرو باقری و دکتر شهین ایروانی به عنوان مهمان در این برنامه حضور خواهند یافت.


نشست مذکور دوشنبه بیست و پنجم آذر از ساعت پانزده الی هفده در نشانی ذیل برگزار خواهد شد:

خیابان جلال آل احمد، زیر پل گیشا، خیابان کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران٬ طبقه سوم٬ سالن شورا.

جهت هماهنگی حضور با آی دی تلگرامی زیر تماس بگیرید: @rahimibehrooz