شماره ۱۵ از دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی

انتشارات

شماره ۱۵ از دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی با مشارکت اساتید برجسته در حوزه مطالعات برنامه درسی  با عناوین زیر منتشر شده است.

 • تجربۀ زیسته استادان راهنمای برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایران
  خانم منصوره ایران نژاد ،دکتر نعمت الله موسی پور، دکتر مریم صفرنواده، دکتر محبوبه اظهری، دکتر عبدالسعید محمدشفیعی

 

 • نظریه پردازی در برنامه درسی: تبیینِ تفهمی تجربه های تربیتی

علیرضا هوشمند، دکتر بختیار شعبانی ورکی ، دکتر مقصود امین خندقی، دکتر علی مقیمی

 

 • بررسی سطح تسلط دانش‌آموزان دختر دوره دوم ابتدایی روی محتوای دروس علوم و ریاضیات: تأملی بر معیار «قابلیت یادگیری» در انتخاب محتوای برنامه درسی

سید احمد مدنی ، محمد امینی، نسرین نجاتی برزکی

 

 • کندوکاو در حوزه ویژگی های برنامه درسی مرجع زبان آموزی دوره ابتدایی

دکتر نادر سلسبیلی

 

 • نحوه معرفی جبر در کتاب های درسی ریاضی در دوره های مختلف تاریخی در ایران و ارتباط آن با چگونگی سازماندهی مبحث جبر در کتاب ریاضی پایه هفتم توسط معلمان ریاضی

خانم صدیقه عسگری، دکتر احمدرضا نصر، دکتر محمدجواد لیاقتدار، دکتر ابراهیم ریحانی

 

 • چالش‌های اجرای ارزشیابی توصیفی درس ریاضی در دوره ابتدائی در ایران از دیدگاه معلمان

آقای مرتضی مرتضوی، دکتر زهرا گویا، دکتر حسن ملکی، دکتر سهیلا غلام آزاد

 

 • ارتقای عملکرد هنرستان‌های فنی‌و‌حرفه‌ای استان آذربایجان غربی به مثابه سازمان‌های کارآفرین مبتنی بر مدل پارادایمی نظریه برخاسته از داده‌ها

دکتر نیلوفرمرتضی نزاد

 

 • طراحی ، اجرا، ارزشیابی و مقایسه دوره یادگیری الکترونیکی آموزش پزشکی بر اساس پارادایم سوم و چهارم کاشمن

خانم مریم قاسمی، دکتر هاشم فردانش ، دکتر جواد حاتمی، دکتر سلیمان احمدی

 

 • برنامه درسی زیرزمینی در حوزه قومیت در نظام آموزشی ایران

آقای مرتضی بازدار، دکتر کورش فتحی واجارگاه ، دکتر محبوبه عارفی، دکتر مقصود فراستخواه

 

 • تبیین عناصر برنامه درسی برای توانمندسازی شغلی کودکان کم‌توان ذهنی (سنتز پژوهی)

عادل علی پور، دکتر علی عسگری، دکترحسینی خواه، دکتر حاج حسین نژاد

 

 • ارزیابی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان از منظر تجارب جهانی

صغری ملکی ، دکتر غلامعلی احمدی، دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر محمدرضا امام جمعه

 

 • تجربه و معنای زندگی خوب در برنامه درسی غیررسمی( مورد: اینستاگرام)

خانم مژگان کرد ، دکتر یحیی قائدی، دکتر سعید ضرغامی همراه، دکتر رمضان برخورداری

 

۱ پاسخ در “شماره ۱۵ از دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی

دیدگاه ها بسته شد است