فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی تابستان ۹۸

انتشارات

شصت و دومین شماره از فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی منتشر شد .

فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شصت و دومین شماره(پاییز ۹۸) خود را به سردبیری دکتر نرگس کشتی آرای منتشر کرد. در این شماره از فصلنامه  مقالات زیر منتشر شده است:

۱-تاریخ‌نگاری تحول دانش معلمان طی چهار دهه اخیر
نسرین نصرتی؛ مصطفی قادری؛ فائزه ناطقی

۲-تبیین سازگاری و مسیر گذر چارچوب مطلوب عناصر برنامه درسی آموزش کارآفرینی در آموزش عالی از ایدئولوژی‌های برنامه درسی اسکایرو
احمد ملکی پور؛ سید محمد علی میر جلیلی؛ معصومه مقیمی فیروز آباد

۳-ارائه الگوی برنامه درسی مبتنی بر پرورش ذهنیت فلسفی در درس ریاضی دوره ابتدایی و اعتبارسنجی آن
آناهیتا بحرینی زاده؛ مریم سیف نراقی؛ عزت الله نادری

۴-تأثیر آموزش مبتنی بر مغز در میزان یادگیری و آمادگی زبانی نوآموزان دوره پیش‌دبستانی
رامین نوظهوری پهرآباد؛ اسکندر فتحی آذر؛ یوسف ادیب؛ حسن بافنده قراملکی

۵-سنجش رویکردهای غالب آموزش زبان؛ مطالعه برنامه‌های درسی آموزش زبان در دوره ابتدایی
آذر مرادیان؛ جمال سلیمی

۶-بررسی تطبیقی دیدگاه مونته سوری و لوریس مالاگاتسی درزمینه تربیت اوان کودکی
شهلا حسینی؛ محمدحسین حیدری؛ زهره سعادتمند

۷-الگوی تربیت اخلاقی در کتاب‌های هدیه‌های آسمان
احمد بنی اسدی؛ محمد حسنی

۸-تحلیل تکیهان کتب علوم دوره ابتدایی با روش سلوج و مک تیگو
سپیده پارسانیا؛ فیروز محمودی

۹-رابطه بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی و باورها و ارزش‌های دانش‌آموزان با نگرش به درس ریاضی با تأکید بر نقش واسطه‌ای فرهنگ مدرسه و فرایند آموزش ریاضی
علی نصرانی؛ بهرنگ اسماعیلی شاد؛ محبوبه سلیمان پور عمران

۱۰-طراحی چارچوب ارزشیابی برنامه درسی جدید زبان انگلیسی دوره متوسطه جمهوری اسلامی ایران
عباس خضری؛ رحمت اله مرزوقی؛ جعفر جهانی؛ سید آیت اله رزمجو

۱۱-تاثیر آموزش مبتنی بر مدل طراحی آموزشی موج‌وار بر یادگیری و یادداری دانشجویان
سمیه عبدلی؛ محسن باقری؛ سعید موسوی پور

۱۲-تجارب زیسته دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی از درس مطالعات اجتماعی
ربابه رحیمی؛ رقیه وحدت؛ جواد کیهان

برای مطالعه این شماره از نشریه می توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

نشریه فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی