تشکیل سازمان نظام علوم تربیتی جمهوری اسلامی ایران

رویدادها

 برگزاری جلسه مشترک میان اعضای هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با سایر انجمن های علوم تربیتی در خصوص تشکیل “سازمان نظام علوم تربیتی جمهوری اسلامی ایران “

روز چهارشنبه، تاریخ بیست و دوم آبان ماه ۱۳۹۸به ابتکار انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، جلسه مشترکی میان اعضای هیات مدیره این انجمن با روسای انجمن های علوم تربیتی ایران شامل انجمن آموزش عالی ایران، انجمن فناوری های آموزشی ایران، انجمن مدیریت آموزشی ایران و انجمن آموزش و پرورش تطبیقی در محل دفتر انجمن مطالعات برنامه درسی واقع در دانشگاه تهران برگزار شد.

ابتدا آقای دکتر محمد جوادی پور، به عنوان رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، ضمن عرض خوش آمدگویی به روسای انجمن های علوم تربیتی ایران، اهمیت تشکیل سازمان نظام علوم تربیتی را یادآور شده و تلاش برای تشکیل این سازمان را مطالبه خانواده ها، نیاز جامعه و دانش آموختگان دانست. در ادامه آقای دکتر مصطفی قادری به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و از طراحان اصلی طرح در خصوص هدف و تاریخ تدوین این طرح توضیحات نسبتا مفصلی را برای اعضا جلسه ارایه دادند. هدایت و بسامان کردن نهادهای آموزشی رسمی و غیر رسمی کشور به عنوان مهمترین هدف این طرح، از سوی ایشان بیان شد‌. در ادامه به محورها و بندهای این طرح اشاره شد و از اعضای حاضر در جلسه خواستند در خصوص هر یک از بندهای پیش نویس طرح نظرات خود را اعلام کنند. ضرورت مکاتبه با مسئولین و قانون گزاران ذی ربط از جمله توضیحات ایشان بود.

در ادامه هر کدام از شرکت کنندگان نیز به ارایه نقطه نظرات در خصوص پیش نویس این طرح پرداختند. آقای دکتر مهدی، عضو انجمن آموزش عالی، به اهمیت تشکیل این سازمان اشاره کرده و آمادگی خود را در جهت تصویب و اجرای این طرح اعلام کردند. در ادامه آقای دکتر عمادی رئیس انجمن فناوری های آموزشی، ضمن استقبال از این طرح، پیشنهاد کردند همزمان این طرح هم به مجلس و هم به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب ارسال شود. سپس اصلاحات لازم در خصوص پیش نویس این طرح را بیان کردند. دکتر محمد رضا بهرنگی رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران هم علاقمندی انجمن مدیریت آموزشی را به اطلاع جمع رساند. سپس اهمیت یادگیری و تدریس را به عنوان نقطه مشترک این انجمن ها متذکر شد و در کنار تصویب سازمان نظام علوم تربیتی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اتحادیه انجمن های علوم تربیتی کشور را خاطر نشان کرد. همچنین دکتر معدن دار به عنوان رئیس انجمن آموزش و پرورش تطبیقی با ذکر اهمیت موضوع، علاقمندی انجمن تحت مدیریت خود را برای تلاش در جهت تصویب طرح سازمان نظام علوم تربیتی اعلام کردند.

 

در پایان برخی دیگر از اعضای هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی در خصوص اهمیت تشکیل این نظام مطالبی را ارایه کردند. خانم دکتر نیکنام از جمله این افراد بود که «بی سر و سامان ماندن موضوع تربیت در جامعه را با نبود سازمان نظام علوم تربیتی» مترادف دانست.
در پایان آقای دکتر محمد جوادی پور ضمن تشکر مجدد از حضور اعضا، خواستار تلاش هر کدام از اعضای حاضر برای تصویب طرح نظام علوم تربیتی شد. مقرر گردید ارتباط تنگاتنگی میان انجمن های علوم تربیتی برای نیل به این هدف برقرار گردد.