کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی

دریافت مجوز تشکیل شعبه اردبیل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کسب مجوز تاسیس شعبه استانی اردبیل، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران  با سلام. به اطلاع می رساند که انجمن مطالعات برنامه درسی شعبه استان اردبیل مجوز خود را دریافت کرده است و به زودی هیات مدیره خود را از طریق انتخابات، تعیین خواهد کرد. عزیزانی که علاقمند به شرکت در انتخابات هیات مدیره هستند آمادگی […]

ادامه