استادان رشته برنامه درسی دانشگاه تربیت مدرس

نام عضو هیئت علمی

رشته برنامه درسی

  مرتبه علمی تخصص و علایق پژوهشی لینک صفحه شخصی و ایمیل
دکتر جواد حاتمی استادیار یادگیری الکترونیکی و مالتی میدیا، آزمایشگاه مجازی، طراحی و تولید محتوای الکترونیکی، طراحی برنامه درسی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، ارزشیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی، سنجش و ارزشیابی الکترونیکی صفحه شخصی:

www.modares.ac.ir/~j.hatami

 

 

ایمیل:

j.hatami@modares.ac.ir

ابراهیم طلائی دانشیار

 

برنامه درسی و آموزش پیش‌دبستان و دبستان، رشد زبانی و شناختی کودکان در دوره کودکی اول و دوم، روش‌شناسی پژوهش در علوم تربیتی، تربیت معلم و توسعه حرفه‌ای معلم، بهسازی و تعالی مدارس، سنجش و ارزشیابی آموزش، نظریه اجتماعی – فرهنگی، سیاست‌پژوهی صفحه شخصی:

https://www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/etalae

ایمیل:

e.talaee@modares.ac.ir