جلسه نهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه نهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهر محمدی، دکتر حاتمی، دکتر کشتی آرای،  دکتر نیک نام، دکتر کرمی، دکتر فرزادنیا، دکتر جمالدینی، دکتر خسروی، دکتر سراجی و دکتر شهیدی ۱۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به [...] ادامه

جلسه هشتم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه هشتم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهر محمدی، دکتر نیک نام، دکتر کرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر جمال‌الدینی، دکتر عراقیه، دکتر شریفیان، دکتر خسروی، دکتر رفیعی و دکتر شهیدی، ۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به [...] ادامه

جلسه هفتم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه هفتم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهر محمدی، دکتر کرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر جمال‌الدینی، دکتر عراقیه، دکتر خسروی، دکتر سراجی، دکتر رفیعی و دکتر خزائی ۲۹ فروردین سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش [...] ادامه

جلسه ششم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه ششم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهر محمدی، دکتر گویا، دکتر کشتی آرای، دکتر جمال‌الدینی، دکتر عراقیه، دکتر کرمی، دکتر شریفیان، دکتر خسروی، دکتر خزائی و دکتر رفیعی ۲۲ فروردین سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش [...] ادامه

جلسه پنجم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه پنجم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر جمال‌الدینی، دکتر نیک‌نام، دکتر عراقیه، دکتر حاتمی، دکتر پارسا، دکتر خسروی، دکتر شریفیان، دکتر خزائی و دکتر کرمی ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات [...] ادامه

جلسه چهارم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه چهارم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهر محمدی، دکتر نیک‌نام، دکتر کشتی آرای، دکتر جمال‌الدینی، دکتر عراقیه، دکتر کرمی و دکتر خزائی ۱۶ اسفند سال ۱۴۰۰ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در [...] ادامه

جلسه سوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه سوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کشتی آرای، دکتر نیک نام، دکتر کرمی، دکتر جمال‌الدینی، و دکتر عراقیه ۹ اسفند سال ۱۴۰۰ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه ارائه سیاست [...] ادامه

جلسه دوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه دوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر جمال‌الدینی و دکتر کرمی، ۲ اسفند سال ۱۴۰۰ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه گزارش پیشرفت همایش [...] ادامه

جلسه اول هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه اول هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   اولین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کشتی آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر جمال‌الدینی، دکتر عراقی و دکتر کرمی، ۲۹ بهمن سال ۱۴۰۰ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه که با موضوع [...] ادامه
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

مسئول دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تغییر کرد

مسئول دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تغییر کرد   سرکار خانم دکتر اعظم زرقانی، دانش‌آموخته دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد، با پیشنهاد رییس و تصویب هیات مدیره، مسئولیت دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران را عهده‌دار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در آخرین نشست انجمن، هیات مدیره ضمن [...] ادامه