اولین شماره معلم نامه با عنوان «برنامه درسی و عدالت» منتشر شد

همزمان با بزرگداشت هفته معلم؛ اولین شماره معلم نامه با عنوان «برنامه درسی و عدالت» منتشر شد دانلود فایل اولین شماره معلم‌‌نامه با عنوان «برنامه درسی و عدالت» همزمان با بزرگداشت هفته معلم توسط کمیته مرکزی معلمان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران منتشر شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این پیش شماره […]

ادامه

«نگاهی به ارزشیابی کیفی – توصیفی در نظام آموزشی دوره ابتدایی»

کمیته مرکزی معلمان، وابسته به انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند؛ «نگاهی به ارزشیابی کیفی – توصیفی در نظام آموزشی دوره ابتدایی» دومین نشست تخصصی از سلسله نشست‌های‌ معلم و برنامه درسی با عنوان «نگاهی به ارزشیابی کیفی – توصیفی در نظام آموزشی دوره ابتدایی» توسط کمیته مرکزی معلمان، وابسته به انجمن مطالعات برنامه […]

ادامه