جلسه بیست و پنجم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه بیست و پنجم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر شریفیان، دکتر خسروی و دکتر زرقانی ۲۱ شهریور سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش […]

ادامه

جلسه بیست و چهارم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه بیست و چهارم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر نیک‌نام، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر شریفیان، دکترخسروی و دکتر زرقانی، ۱۴ شهریورماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. […]

ادامه

گزارش سه ماه دوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

گزارش سه ماه دوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هیئت مدیره دوره نهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران از ۲۶ بهمن ماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز نموده و به منظور آگاه نمون اعضاء از فعالیت‌های انجمن گزارش‌هایی را در بازه سه ماهه ارائه می‌نماید. هیات مدیره، طی بازه سه ماه اخیر(۲۶ […]

ادامه

جلسه بیست و سوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه بیست و سوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بیست و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر نیکنام، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر شریفیان، دکترخسروی و دکتر زرقانی، ۷ شهریورماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل […]

ادامه

جلسه بیست و دوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه بیست و دوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بیست و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر نیکنام، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر علی عسگری، دکترخسروی، دکتر سراجی، دکتر پارسا و دکتر زرقانی، ۳۱مردادماه سال ۱۴۰۱ […]

ادامه

جلسه بیست و یکم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه بیست و یکم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر نیکنام، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خسروی و دکتر زرقانی، ۲۵مردادماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن […]

ادامه

جلسه بیستم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه بیستم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بیستمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر نیکنام، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر شریفیان، دکتر سراجی و دکتر زرقانی، ۱۰ مردادماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش […]

ادامه

جلسه نوزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه نوزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران نوزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر نیکنام، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر شریفیان و دکتر زرقانی، ۳ مردادماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات […]

ادامه

جلسه هجدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه هجدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هجدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر حاتمی، دکترگویا، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر شریفیان و دکتر زرقانی، ۲۰ تیرماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه […]

ادامه

جلسه هفدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه هفدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هفدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر مهرمحمدی، دکتر نیک‌نام، دکتر جمال‌الدینی، دکتر رفیعی، دکتر خسروی، دکتر خزائی و دکتر زرقانی ۱۳ تیر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ [...] ادامه