هشتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هشتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هشتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر نیک نام، آقای دکتر جمالدینی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر عصاره، خانم دکتر اسلامیان و آقای دکتر راد ۲۱ […]

ادامه

هشتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هشتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هشتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر آیتی و خانم دکتر اسلامیان ۳۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی […]

ادامه

هشتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هشتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هشتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر رفیعی،  خانم دکتر خزایی،  آقای دکتر آیتی، آقای دکتر سراجی، آقای دکتر عصاره، خانم دکتر اسلامیان ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل […]

ادامه

هشتاد و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هشتاد و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   هشتاد و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، ، خانم دکتر رفیعی،  خانم دکتر خزایی،  آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر طلایی، خانم دکتر احمدی،آقای دکتر سراجی، آقای […]

ادامه

هشتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هشتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هشتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر حاتمی، خانم دکتر نیکنام،  خانم دکتر کشتی آرای، آقای فلاحت داری، خانم دکتر رفیعی، خانم دکتر حکیم زاده، خانم دکتر گویا، آقای […]

ادامه

هفتاد و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی،  خانم دکتر کشتی آرای،  خانم دکتر خزائی ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی نحوه برقراری ارتباط انجمن با دانشگاه‌ها، […]

ادامه

هفتاد و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هفتاد و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، خانم دکتر نیکنام، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر گویا، خانم دکتر نورآبادی، آقای دکتر عصاره، خانم دکتر اسلامیان […]

ادامه

هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، خانم دکتر اسلامیان ، خانم دکتر خزائی، خانم دکتر نیکنام، آقای دکتر ایزدی ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ […]

ادامه

هفتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هفتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر خزائی، خانم دکتر اسلامیان،  خانم دکتر رفیعی ، آقای دکتر آیتی ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به […]

ادامه

هفتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هفتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر رفیعی، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر اسلامیان، خانم دکتر گویا و آقای خروشی در ۲۵ دی ماه سال […]

ادامه