چهل و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر کرمی، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، خانم دکتر خزائی، خانم دکتر اسلامیان، خانم دکتر احمدی […]

ادامه

چهل و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر کرمی، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه،  خانم دکتر خزائی، آقای دکتر بهروزی، آقای دکتر یوسفی، آقای دکتر […]

ادامه

چهل و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر کرمی، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر عراقیه و خانم دکتر اسلامیان ۱۱ اردیبهشت ماه […]

ادامه

چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر  احمدی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر زرقانی، خانم دکتر رشیدی، آقای دکتر عراقیه، خانم […]

ادامه

گزارش سومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی انجمن برنامه درسی ایران

گزارش سومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی انجمن برنامه درسی ایران سومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر آیتی، دکتر رشیدی، دکتر اسلامیان ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی و برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه […]

ادامه

چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی‌آرای، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر احمدی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر پارسا […]

ادامه

گزارش سه ماه چهارم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

گزارش سه ماه چهارم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران طی بازه سه ماهه (۲۶ آبان ماه تا ۲۶ بهمن ماه) با برگزاری ۱۰ جلسه با حضور تمامی منتخبین اعم از اصلی و علی‌البدل و با مشارکت تنی چند از اساتید پیشکسوت و علاقه‌مند به بررسی سیاست‌ها، برنامه‌ها […]

ادامه

چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر عراقیه، خانم دکتر  احمدی، خانم دکتر زرقانی […]

ادامه

چهل و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکترکرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر نیکنام، دکتر خسروی، دکتر رفیعی، دکتر آیتی،  دکتر عراقیه،  دکتر نیکنام، دکتر  احمدی، آقای­ فلاحت­داری و دکتر اسلامیان ۲۴ بهمن سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات […]

ادامه

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر خزائی، دکتر نیکنام، دکتر خسروی، دکتر آیتی، دکتر حکیم زاده، آقای فلاحت‌داری و دکتر اسلامیان ۱۷ بهمن سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. […]

ادامه