اقتراح درباره برنامه راهبردی نه ساله انجمن

اقتراح درباره برنامه راهبردی نه ساله انجمن هیات مدیره دوره نهم انجمن به منظور تداوم و ارتقا فعالیت‌های انجمن در چشم‌اندازی نه ساله برنامه راهبردی خود را در سه حوزه استراتژیک مرجعیت علمی، پاسخگوئی اجتماعی و مشارکت در اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان تدوین می کند. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ بیش از ۲۳ سال از […]

ادامه

گزارش دومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی انجمن برنامه درسی ایران

گزارش دومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی انجمن برنامه درسی ایران دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر نیکنام، دکتر حکیم زاده و دکتر آیتی ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی و برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ […]

ادامه

چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر نیکنام، دکتر کرمی،  دکتر کشتی آرای، دکتر جمالدینی، دکتر رفیعی، دکتر خسروی، دکتر آیتی،  دکتر حاتمی، دکتر احمدی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر زرقانی و همچنین حضور دکتر رایان راد ۲۶ دی […]

ادامه

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر نیکنام، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، ، دکتر رفیعی، دکتر خسروی، دکتر آیتی، دکتر احمدی، دکتر عراقیه، دکتر حکیم زاده و دکتر خزائی ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ به صورت […]

ادامه

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیکنام، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر آیتی، دکتر خسروی، دکتر حکیم زاده، دکتر احمدی و دکتر زرقانی ۱۲ دی ماه […]

ادامه

گزارش سه ماه سوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

گزارش سه ماه سوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران طی بازه سه ماه (۲۶ مرداد ماه تا ۲۶ آبان ماه) با برگزاری ۱۲ جلسه با حضور تمامی منتخبین اعم از اصلی و علی‌البدل و با مشارکت تنی چند از اساتید پیشکسوت و علاقه‌مند به بررسی سیاست‌ها، برنامه‌ها […]

ادامه

سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کرمی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، ، دکتر خسروی، دکتر عراقیه، دکتر آیتی، دکتر احمدی، دکتر رفیعی، دکتر جمالدینی، دکتر خزائی و دکتر زرقانی ۲۸ آذر سال ۱۴۰۱ […]

ادامه

سی و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سی و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کرمی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر حکیم‌زاده، دکتر خسروی، دکتر عراقیه، دکتر آیتی، دکتر احمدی، دکتر رفیعی و دکتر زرقانی ۲۱ آذر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل […]

ادامه

سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر حاتمی، دکتر خسروی، دکتر عراقیه، دکتر آیتی، دکتر احمدی و دکتر زرقانی ۱۴ آذر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.   به گزارش […]

ادامه

سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر حاتمی، دکتر رفیعی، دکتر خسروی، دکتر عراقیه، دکتر آیتی، دکتر حکیم‌زاده، دکتر احمدی و دکتر زرقانی ۷ آذر سال ۱۴۰۱ به صورت […]

ادامه