پیام دکتر مهرعلیزاده درباره نوزدهمین همایش سالانه انجمن برنامه درسی

پیام دکتر مهرعلیزاده درباره نوزدهمین همایش سالانه انجمن برنامه درسی دکتر یدالله مهرعلیزاده _عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز 🔸نوزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان «برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی» 📆 ۳ و ۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ ◾️دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز تلفن […]

ادامه

پیام دکتر زهرا گویا درباره نوزدهمین همایش سالانه انجمن برنامه درسی ایران

دکتر زهرا گویا _ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 🔸نوزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان: «برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی» 📆 ۳ و ۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ ◾️دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز تلفن تماس: ۰۹۰۲۰۸۵۲۰۹۷ ایمیل: info@scu-icsa19.ir

ادامه

پیام دکتر علیرضا صادقی در خصوص نوزدهمین همایش سالانه انجمن برنامه درسی

دکتر علیرضا صادقی _ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی 🔸نوزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان: «برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی» 📆 ۳ و ۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ ◾️دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز تلفن تماس: ۰۹۰۲۰۸۵۲۰۹۷ ایمیل: info@scu-icsa19.ir

ادامه

پیام دکتر مهرمحمدی درباره همایش نوزدهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

دکتر محمود مهرمحمدی _ استاد تمام مطالعات برنامه درسی و عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس 🔸نوزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان: «برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی» 📆 ۳ و ۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ ◾️دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز تلفن تماس: ۰۹۰۲۰۸۵۲۰۹۷ ایمیل: info@scu-icsa19.ir

ادامه

پیام دکتر نعمت‌الله فاضلی درباره همایش ملی «برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی»

دکتر نعمت‌الله فاضلی _ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 🔸نوزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان: «برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی» 📆 ۳ و ۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ ◾️دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز تلفن تماس: ۰۹۰۲۰۸۵۲۰۹۷ ایمیل: info@scu-icsa19.ir

ادامه

دعوت دکتر مرتضی کرمی رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی برای شرکت در نوزدهمین همایش انجمن

دکتر مرتضی کرمی _دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد _رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 🔸نوزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان «برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی» 📆 ۳ و ۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ ◾️دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز تلفن تماس: ۰۹۰۲۰۸۵۲۰۹۷ ایمیل: info@scu-icsa19.ir

ادامه

فراخوان برگزاری کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی همایش نوزدهم

فراخوان برگزاری کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی همایش نوزدهم کمیته علمی نوزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان (برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی) که در تاریخ‌های ۳ و۴ اسفند ۱۴۰۱ با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار خواهد شد، از پژوهشگران، معلمان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی […]

ادامه