شنبه, شهریور ۲۳, ۱۳۹۸

کمیسیون ها و گروه های مطالعاتی

گزارش سفر به مالزی، کمیسیون روابط بین الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

گزارش تصویری برنامه سفر به مالزی توسط کمیسیون روابط بین الملل انجمن مطالعات درسی ایران کمیسیون روابط بین الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در ادامه ارتباطات بین المللی خود و پس از سفر مسکو سفر به مالزی را برنامه ریزی نمود. این سفر که در تاریخ بیستم تا بیست هشتم مرداد ماه و با […]

پایگاه متخصصان علوم تربیتی

فرم جمع آوری اطلاعات اساتید

فرم جمع آوری اطلاعات متخصصیص انجمن مطالعات برنامه درسی ایران  کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در نظر دارد بانک اطلاعاتی از اساتید علوم تربیتی برای بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت علمی و تجربی ایشان ،ایجاد نماید. از این رو از شما استاد گرامی تقاضا می شود که نسبت به تکمیل اطلاعات فرم […]

مهم ترین همایش ها

فراخوان دریافت مقالات هفدهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، به همراه فایل های راهنما و اطلاعات لازم در خصوص این رویداد، همچنین شرایط شرکت در همایش

سامانه همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

شعب استانی