انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اولین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال 1386

اولین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران روز پنج شنبه 23 فروردین ماه 1386 در سالن گل پامچال اردوگاه شهید باهنر برگزار شد...

ادامه »

اولین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال 86

درباره نسبت زمان با برنامه درسی از منظرهای مختلف می‌توان بحث کرد. آنچه در این بحث مورد توجه قرار می‌گیرد، منظر ویژه و متفاوتی است که از آن می‌توان با عنوان منظر فلسفی و با هدف تبیین "محیط زمانی" برنامه درسی یاد کرد...

ادامه »

تبریک سال نو

حضور اعضاء محترم انجمن سلام عرض می‌کنم و حلول سال جدید را تبریک می‌گویم. صمیمانه آروز می‌کنم سال جدید برای یکایک اعضاء انجمن توأم با خیرات، برکات و موفقیت روزافزون باشد...

ادامه »

فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.