سه شنبه, مهر ۰۱, ۱۳۹۹

رویداد ها

دانشنامه برنامه درسی در لیست دانشنامه های بنیاد دانشنامه نگاری

قرار گرفتن دانشنامه ایرانی برنامه درسی در لیست دانشنامه های بنیاد دانشنامه نگاری دانشنامه ایرانی برنامه درسی که متعلق به انجمن مطالعات برنامه درسی ایران است، در لیست دانشنامه های بنیاد دانشنامه نگاری قرار گرفت. دانشنامه ایرانی برنامه درسی، پروژه ای متعلق به انجمن مطالعات برنامه درسی ایران است که با حمایت مادی و معنوی […]

کمیسیون ها و گروه های مطالعاتی

انتخاب اعضای کمیسیون بین الملل انجمن مطالعات درسی

اعضای کمیسیون بین الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران معرفی شدند. کمیسیون بین الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران که از ابتدای سال، خانم دکتر سلماز نورآبادی، ریاست آن را بر عهده گرفته است، اعضای این کمیسیون را معرفی کرد. این افراد که همگی از اعضای خوش نام و با سابقه انجمن مطالعات برنامه درسی […]

برگزاری کارگاه اطلس

برگزاری کارگاه اطلس توسط کمیسیون آموزش

گزارش برگزاری کارگاه Atlasti.8 به منظور گسترش دانش کاربردی و ارتقای مهارت های پژوهشی دانش پژوهان عزیز دوره آموزشی تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی در سطوح داده و تئوری با استفاده از نرم افزار Atlas.ti8 بصورت آنلاین از طریق Google meet طی ۴ روز از ۲۲ الی ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۹ با بیش از ۱۲ ساعت […]