انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کتاب چهارجلدی

کتاب مقیاس سنجش کیفیت فرآیند آموزش

انجمن مطالعات برنامۀ درسی ایران و مؤسسۀ مطالعات کودکی دانشگاه تربیت مدرس، مجموعه‌کتاب چهارجلدی مقیاس سنجش کیفیت فرآیند آموزش را به کوشش دکتر ابراهیم طلایی منتشر کرد. در Rabnews.ir/4103 بیشتر بخوانید.

ادامه »

جُنگ شواب

حکایت پرکتیکال 2 برای گروپ برنامه درسی، شواب و عمل فکورانه، حکایت چند واحد درس برنامه درسی است که ماه‌هاست آن‌ها را درگیر خود ساخته است. وعده آن بود که در خبرنامة شمارة 5 به بازگویی بحث‌ها پیرامون پرکتیکال 2 بپردازیم، اما درک این مقاله آن قدر ما را به خود مشغول کرد که هنوز مجالی برای نوشتن آن نیافته‌ایم. لذا، این شماره به خود فرصت دادیم تا تأملات شخصی خود در باب شواب را به رشتة تحریر درآوریم.

ادامه »

ویراست دوم پرکتیکال یک!!

دکتر محمود مهرمحمدی به شهادت تاریخ و با تکیه به شواهد تاریخی که همان سریال! مقالات پرکتیکال است، شواب تبیین و تشریح دیدگاه یا گفتمان بدیل خود را به دست نگارش‌های متعدد سپرده است، و در هر یک از آن‌ها بعدی از ابعاد اندیشه ناشناخته و انصافاً پیچیدة پرکتیکال را باز می‌کند. تا این جای کار مطلب تازه‌ای نیست و همگان می‌دانند. آنچه شاید برخی نمی‌دانند و باید دانسته شود، و البته بر نگارنده نیز اخیراً مکشوف شده است،

ادامه »

مخمصه تشخیص

شواب در جستار اول "عملی" ضمن تشخیص و برشمردن نشانه‌های بحران در تمام رشته‌های علوم، بی‌آن که بخواهد به تفصیل از محاسن و معایب این نشانه‌ها سخن بگوید، برای بروز سه نشانة بحران ارزش نسبی قائل شده است، و تحت شرایطی آن‌ها را برای حل بحران مؤثر تشخیص داده است. اما، سه نشانة دیگر را بی‌ارزش، و چه بسا مهلک ارزیابی کرده است. نباید فراموش کنیم، این‌ها نشانه‌های بحران رشته‌های علمی، از جمله مطالعات برنامة درسی، در آمریکای شمالی در چهل سال پیش است. در حال حاضر، به ادعای برخی، از جمله کانلی، کریگ، رید، نال و دیگران، در حوزة تربیت کشورهای غربی، گویا اوضاع وخیم‌تر شده است. نخست یادآوری اشارات و اهم مطالب شواب در جستار اول:

ادامه »

برنامه درسی برنامه درسی

نوشته ویلیام شوبرت <br> ترجمه و تلخیص: عظیمه سادات خاکباز <br> <br> به عنوان یک استاد برنامۀ درسی، اغلب از معلمان خواسته‌ایم در تجارب یکدیگر شریک شوند و بیاموزند اما خودمان چقدر این کار را انجام داده‌ایم؟ <br> در اینجا من می‌خواهم تجربه سفر خودم از برنامۀ درسی را توصیف کنم تا چگونگی توسعۀ چشم‌اندازم نسبت به تدریس برنامۀ درسی را به اشتراک بگذارم تا شاید به دانشجویان دکتری و کسانی که می‌خواهند برنامۀ درسی تدریس کنند، کمکی کند.

ادامه »

فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.