سنتزپژوهی چالش­های برنامه­های درسی آموزش عالی کشور در دهه اخیر و راهکارهای پیش رو/ حسن کاویانی، دکتر احمدرضا نصر برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر رویکرد آموزش مادام العمر- رویکرد کیفی / دكتر مهدی محمدی، دکتر رحمت اله مرزوقی، دکتر جعفر ترک زاده، دکتر قاسم سلیمی، سیروس حدادنیا ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر (مورد: پردیس های شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد)/ عبدالمجید دهقان، دکتر بهروز مهرام، دکترمرتضی کرمی. رابطه نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت با تلقي دانشجويان از کیفیت برنامه درسی / دکتر حسين مومني مهموئي- زهرا صفدري ویژگی­های یک استاد راهنمای خوب از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد: یک مطالعه کیفی/ یاسین سعیدی – دکتر حمیدرضا آراسته- دکتر حسن­رضا زین­آبادی تحلیل کیفی چگونگی ارتباط اساتید با دانشجو معلمان: مطالعه موردی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران/دکتر مرضیه دهقانی- عطیه جمشیدی آسیب‌شناسی فرایند تأسیس رشته‌های جدید دانشگاهی در ایران/ مریم محمودی- دکتر محمد خادمی کُله‌لو ادامه ...
ویژه ها:
انجمن برنامه ریزی درسی ایران، با مشارکت تعدادی از متخصصان و خبرگان علمی به منظور گسترش ، پیشبرد و ارتقای علم برنامه درسی، توسعه كمی و كیفی نیروهای متخصص مربوط در عرصه های نظر و عمل، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه برنامه ریزی درسی در سطح كشور تشکیل گردیده است. انجمن، موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی فعالیت می كند. مركز انجمن در شهر تهران به نشانی نشاني خيابان كريم خان- نبش خيابان دكتر عضدي- ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي- طبقه دوم- اتاق 202 ميباشد ادامه ...
وبلاگ گروپ برنامه درسي و تربيت معلموبلاگ گروپ برنامه درسی و هنروبلاگ گروپ برنامه درسي، شوآب و عمل فكورانهفصلنامه مطالعات برنامه درسي دوفصلنامه برنامه درسي: نظريه و عملوبلاگ گروپ برنامه درسي و فرهنگوبلاگ گروپ علوم اعصاب و برنامه درسيوبلاگ گروپ روش‌شناسي پژوهشمركز منابع برنامه درسي وابسته به دانشنامه ايراني برنامه درسيدانشنامه مطالعات برنامه درسی
به روز شده ها:
English Texts In Curriculum StudiesEnglish Texts In Curriculum Studies
مریم کیان
دانشگاه خوارزمی
1395