آغاز ثبت نام آزاد برای شرکت در همایش هفدهم

ثبت نام آزاد در همایش هفدهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برای ثبت نام  به صورت آزاد در هفدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و دریافت گواهی حضور در همایش می توانید با مراجعه به سامانه نرم افزاری مدیریت همایش انجمن به نشانی www.cms.icsa.org.ir و ثبت نام در سامانه، هزینه مربوط به حضور […]

ادامه

کارگاه یادگیری ترکیبی در دوره ابتدایی

کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی« یادگیری ترکیبی در دوره ابتدایی » را توسط آقای دکتر فرهاد سراجی برگزار می کند. این کارگاه در تاریخ ۶ اسفند ۹۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۸ در محل دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر […]

ادامه

کارگاه آموزشی الگوهای نوین تدریس درس تربیت بدنی مبتنی بر رویکرد زندگی فعال

کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی« الگوهای نوین تدریس درس تربیت بدنی مبتنی بر رویکرد زندگی فعال » را توسط آقای دکتر جواد آزمون و آقای دکتر مرتضی ملیجی برگزار می کند. این کارگاه در تاریخ ۶ اسفند ۹۸ از ساعت ۹ الی ۱۳ در محل دانشگاه تهران […]

ادامه

کارگاه آموزشی بازی و یادگیری

کارگاه آموزشی بازی و یادگیری آقای هاتف هاشمی نسب کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی« بازی و یادگیری » را توسط آقای هاتف هاشمی نسب  برگزار می کند. این کارگاه در تاریخ ۶ اسفند ۹۸ از ساعت ۹ الی ۱۳ در محل دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. علاقمندان […]

ادامه

الگوی برنامه درسی مبتنی بر پروژه در دوره ابتدایی

کارگاه الگوی برنامه درسی مبتنی بر پروژه در دوره ابتدایی دکتر مریم یوسفی کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی« الگوی برنامه درسی مبتنی بر پروژه در دوره ابتدایی » را توسط خانم دکتر مریم یوسفی برگزار می کند. این کارگاه در تاریخ ۶ اسفند ۹۸ از ساعت ۹ […]

ادامه

آشنایی عملی با تدریس آنلاین در دوره ابتدایی از طریق LMS

آشنایی عملی با تدریس آنلاین در دوره ابتدایی از طریق LMS دکتر مصطفی قادری کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی« آشنایی عملی با تدریس آنلاین در دوره ابتدایی از طریق LMS » را توسط آقای دکتر مصطفی قادری برگزار می کند. این کارگاه در تاریخ ۶ اسفند ۹۸ […]

ادامه

برنامه درسی کارآفرینی برای کودکان

برنامه درسی کارآفرینی برای کودکان سرکار خانم بتول سبزه کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی« برنامه درسی کارآفرینی برای کودکان » را توسط خانم دکتر بتول سبزه برگزار می کند. این کارگاه در تاریخ ۶ اسفند ۹۸ از ساعت ۹ الی ۱۳ در محل دانشگاه تهران برگزار خواهد […]

ادامه

مطالعات برنامه درسی راهبردی و آموزش کاربست بسته های یادگیری چندرسانه ای مبتنی بر آن

کارگاه مطالعات برنامه درسی راهبردی و آموزش کاربست بسته های یادگیری چندرسانه ای مبتنی بر آن سرکار خانم دکتر سمین بازرگان کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی« مطالعات برنامه درسی راهبردی و آموزش کاربست بسته های یادگیری چندرسانه ای مبتنی بر آن » را توسط خانم دکتر سیمین […]

ادامه

کارگاه کاربرد تکنیک اسکمپر در کلاس درس

کارگاه کاربرد تکنیک اسکمپر در کلاس درس خانم مرجان سجودی کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی« کاربرد تکنیک اسکمپر در کلاس درس» را توسط سرکار خانم مرجان سجودی برگزار می کند. این کارگاه در تاریخ ۶ اسفند ۹۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۸ در محل دانشگاه تهران برگزار […]

ادامه