پنل تخصصی اول

پنل تخصصی شماره یک با مدیریت خانم دکتر نیکنام پنل تخصصی اول با موضوع نقد ساختار و محتوای برنامه های درسی دوره ابتدایی  و با مشارکت دکتر حکیم زاده ، دکتر فاضلی، دکتر علی عسکری، دکتر امانی تهرانی برگزار شد، این پنل در زمانی در حدود ۲ ساعت برگزار شد و موضوعات مختلفی در این […]

ادامه

کارگاه بازی و یادگیری

کارگاه آموزشی بازی و یادگیری آقای هاتف هاشمی کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی« کارگاه آموزشی بازی و یادگیری» را توسط جناب آقای هاتف هاشمی برگزار می کند. این کارگاه در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹  از ساعت ۱۴ الی ۱۸  با برنامه ادوبی کانکت ( Adobe Connect ) […]

ادامه

کارگاه کاربرد تکنیک اسکمپر در کلاس درس

کارگاه کاربرد تکنیک اسکمپر در کلاس درس خانم مرجان سجودی کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی« کاربرد تکنیک اسکمپر در کلاس درس» را توسط سرکار خانم مرجان سجودی برگزار می کند. این کارگاه در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹  از ساعت ۱۴ الی ۱۸  با برنامه ادوبی کانکت ( […]

ادامه