فصلنامه خبری پاییز ۱۴۰۲ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران منتشر شد

فصلنامه خبری پاییز ۱۴۰۲ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران منتشر شد فصلنامه خبری پاییز ۱۴۰۲ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ( فصلنامه خبری شماره ۶ و در قالب ۴۴ صفحه) منتشر شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ آنچه در این شماره می خوانید شامل یادداشت سردبیر، گفت‌وگو با آقای دکتر آیتی، اخبار انجمن […]

ادامه

فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران موفق به کسب رتبه الف شد

فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران موفق به کسب رتبه الف شد بر اساس ارزیابی‌های سال ۱۴۰۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران موفق به کسب رتبه الف شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران در ارزیابی سالانه نشریات علمی کشور سال ۱۴۰۱ در شاخص «انتشار […]

ادامه

فصلنامه خبری پاییز ۱۴۰۱

فصلنامه خبری پاییز ۱۴۰۱ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران منتشر شد. فصلنامه خبری پاییز ۱۴۰۱ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (فصلنامه خبری شماره ۲ و در قالب ۱۹ صفحه) منتشر شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ آنچه در این شماره می‌خوانید شامل گفت‌وگو با دکتر مصطفی قادری، اخبار انجمن (مصوبات جلسات هیئت مدیره)، […]

ادامه

فصلنامه خبری بهار ۱۴۰۱ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران منتشر شد

فصلنامه خبری بهار ۱۴۰۱ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران منتشر شد فصلنامه خبری بهار ۱۴۰۱ انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (پیش شماره و در قالب ۱۰ صفحه) منتشر شد. لینک  دانلود به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ آنچه در این شماره می‌خوانید شامل گفت‌وگوی دکتر محمود مهرمحمدی، استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس، اخبار انجمن […]

ادامه

فصلنامه مطالعات برنامه درسی پاییز ۹۸

فصلنامه مطالعات برنامه درسی شماره ۵۴ در پاییز ۱۳۹۸ چاپ شده و موضوعات زیر در این شماره فصلنامه که نشریه علمی – پژوهشی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران محسوب می شود دیده می شود. – ارتقای سواد مالی و تصمیم گیری مالی از طریق برنامه درسی ریاضی مدرسه‌ای زهرا گویا؛ اطهر فیروزیان؛ سهیلا غلام آزاد […]

ادامه

فصلنامه مطالعات برنامه درسی زمستان ۹۸

فصلنامه مطالعات برنامه درسی شماره ۵۵ در زمستان ۱۳۹۸ چاپ شده و موضوعات زیر در این شماره فصلنامه که نشریه علمی – پژوهشی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران محسوب می شود دیده می شود.  سخن سردبیر: اثر تربیتی ویروس کرونا۱-  نعمت اله موسی پور ۲- تبیین عناصر برنامه درسی تربیت ‌اقتصادی در دوره آموزش عمومی […]

ادامه