انتخابات شعبه قم انجمن مطالعات درسی

 شعبه قم انجمن شروع بکار کرد

آغاز به کار شعبه قم انجمن مطالعات درسی انتخابات هیات مدیره شعبه قم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران روز چهارشنبه مورخ ۲۶ تیرماه در دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برگزار شد. در این انتخابات که دانشجویان و اساتید علوم تربیتی استان حضور داشتند آقایان سیف الله فضل اللهی، علی اکبر خوشگفتار، حسن نجفی، غلامرضا ویسی، […]

ادامه