انتخابات شعبه قم انجمن مطالعات درسی

 شعبه قم انجمن شروع بکار کرد

رویدادها شعب استانی قم

آغاز به کار شعبه قم انجمن مطالعات درسی
انتخابات هیات مدیره شعبه قم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران روز چهارشنبه مورخ ۲۶ تیرماه در دانشگاه آزاد اسلامی این شهر برگزار شد. در این انتخابات که دانشجویان و اساتید علوم تربیتی استان حضور داشتند آقایان سیف الله فضل اللهی، علی اکبر خوشگفتار، حسن نجفی، غلامرضا ویسی، و محمد علی متولیان به ترتیب با کسب بالاترین آرا به عنوان اعضا هیات مدیره انتخاب شدند

. همچنین آقای حسن کریمیان به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس حبیب زاده به عنوان بازرس علی البدل برگزیده شدند. شایان ذکر است خانم ها سیده فاطمه حسینی و نسرین محمدبیگی نیز به عنوان اعضا علی البدل با شعبه قم همکاری خواهند نمود.