فصلنامه مطالعات برنامه درسی زمستان ۹۸

فصلنامه مطالعات برنامه درسی شماره ۵۵ در زمستان ۱۳۹۸ چاپ شده و موضوعات زیر در این شماره فصلنامه که نشریه علمی – پژوهشی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران محسوب می شود دیده می شود.  سخن سردبیر: اثر تربیتی ویروس کرونا۱-  نعمت اله موسی پور ۲- تبیین عناصر برنامه درسی تربیت ‌اقتصادی در دوره آموزش عمومی […]

ادامه

دو فصلنامه پژوهش های برنامه درسی شماره ۱۸

در هجدهمین شماره از دو فصلنامه پژوهش های برنامه درسی می توانید این مقالات را مرور کنید. این دو فصل نامه مربوط به پاییز و زمستان سال ۱۳۹۸ می باشد.   ۱- تجربیات زیسته­ی دبیران عربی از دلایل ناکارآمدی آموزش زبان عربی:  مطالعه ­ای پدیدارشناختی. ۲- تأثیر اجرای الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری بر تأمین […]

ادامه

دو فصلنامه پژوهش های برنامه درسی ۱۷

دو فصلنامه پژوهش های برنامه درسی شماره ۱۷ بهار و تابستان ۹۸ آنچه در این شماره از دو فصل نامه پژوهش های برنامه درسی خواهید خواند:   ۱- طراحی چارچوب برنامه­ درسی تربیت مربی پیش‌دبستانی در نظام  آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران دکتر رحمت­ الله مرزوقی،دکتر جعفر ترک­زاده، دکتر سوسن جباری، نصراله نوروزی   […]

ادامه

دو فصلنامه پژوهش های برنامه درسی ۱۶

دو فصلنامه پژوهش های برنامه درسی شماره  ۱۶ دوفصلنامه پژوهش های برنامه درسی شماره ۱۶ مربوط به پاییز و زمستان سال ۹۷ می باشد. در این شماره می توانید مقالات زیر را مرور کنید.   ۱-شناسایی محتوا و منبع دانش ­عملی معلمان با تجربه ابتدایی دلالت­ های آن برای تربیت معلمان ابتدایی در نظام تربیت […]

ادامه

فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی تابستان ۹۸

شصت و دومین شماره از فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی منتشر شد . فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شصت و دومین شماره(پاییز ۹۸) خود را به سردبیری دکتر نرگس کشتی آرای منتشر کرد. در این شماره از فصلنامه  مقالات زیر منتشر […]

ادامه

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی پاییز و زمستان ۹۷

آن چه در این شماره خواهیم خواند: شرایط بین‌المللی شدن دانشگاهها با تمرکز بر برنامه‌ریزی درسی بین فرهنگی  علی خورسندی طاسکوه ، طلعت الشریعه فیروزجائیان به سوی موج سوم در مطالعات برنامه درسی ایران: حرکت به فراسوی نوفهم گرایی ، در جستجوی تکثرگرایی در اقلیم های برنامه درسی دکترکورش فتحی واجارگاه نیازهای سواد رسانه ای […]

ادامه

دو فصل نامه نظریه و عمل در برنامه درسی شماره ۱۱

دوفصلنامه‌ نظریه و عمل در برنامه‌‏درسی سال ششم- شماره‏ی ۱۱- بهار و تابستان ۱۳۹۷   آنچه در این شماره از دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی می خوانیم به شرح زیر است. تجارب دانش آموزان پسر ابتدایی از اجرای ارزشیابی توصیفی            دلارام محمدی، دکتر اسکندر فتحی آذر، دکتریوسف ادیب […]

ادامه
نشریه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی (بهار و تابستان ۹۸)

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی   آن چه در این شماره خواهیم خواند طراحی مدل مهارت های اشتغال پذیری دانش آموختگان آموزش عالی کشور نمونه موردی: بنگاه های کوچک و متوسط استان تهران علی درویشان،دکتر محمد سعید تسلیمی، دکتر رضوان حکیم زاده طراحی الگوی اصلاح ساختار رویکرد میان رشته ای در حوزه علوم پایه […]

ادامه

دوفصلنامه‌ی  نظریه و عمل در برنامه‏ درسی

نشریه‌ی علمی- پژوهشی دانشگاه خوارزمی مشترک با انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   آنچه در این شماره خواهیم خواند تعهدات فرارشته‌ای در برنامه درسی دانشگاهی امین بابادی، دکتر بختیار شعبانی ورکی، دکتر مقصود امین خندقی، دکتر مرتضی کرمی تبیین دانش عملی (مهارت­ها و فعالیت­ها) آموزشگر تربیت معلم مبتنی بر شایستگی عمل فکورانه مریم قاسمی، دکتر […]

ادامه