آغاز به کار کمیسیون پژوهش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کمیسیون پژوهش

نائب رئیس و رئیس کمیسیون پژوهش انجمن خبر داد؛
آغاز به کار کمیسیون پژوهش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نائب رئیس و رئیس کمیسیون پژوهش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، سرکار خانم دکتر نرگس کشتی آرای از آغاز به کار کمیسیون پژوهش انجمن خبر داد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ دکتر کشتی آرای با اعلام این خبر اظهار کرد:کمیسیون پژوهش در راستای اهداف استراتژیک انجمن در ابعاد مرجعیت علمی و پاسخگویی اجتماعی تشکیل گردید. این کمیسیون با هدف توسعه کیفی و کمی پژوهش به منظور تولید و انتشار دانش برنامه درسی در حوزه نظر و عمل که به ارایه راهکارهایی برای حل مسایل مرتبط با آموزش و یادگیری و تولید دانش برنامه درسی می انجامد، تشکیل شده است.

وی در ادامه به توضیح وظایف و فعالیت های این کمیسیون پرداخت و افزود: شبکه سازی اعضای انجمن در راستای تخصص و علاقه مندی های پژوهشی؛ معرفی توانمندی های پژوهشی انجمن مطالعات برنامه درسی به دستگاه های اجرایی کشور، نهادها و موسسات عمومی- آموزشی غیر دولتی به منظور انعقاد قرارداد با آن ها؛ پیشنهاد پژوهشگر صاحب صلاحیت (مجری) و ناظران علمی به هیات مدیره در طرح‌های پژوهشی نوع الف؛ بررسی مسایل ارجاع شده از کمیته معلمان، کمیسیون ها و سیگ های انجمن و… به منظور تدوین عناوین پژوهشی و سازماندهی تیم پژوهشی مرتبط؛ برنامه ریزی همایش های سالانه انجمن از نقطه نظر عنوان، انتخاب دانشگاه همکار، دبیر علمی و پیشنهاد به هیات مدیره؛ پیشنهاد سردبیر و سایر ارکان نشریه به هیات مدیره در صورت لزوم؛ بررسی پیشنهادات مربوط به تاسیس نشریه جدید و ارسال به هیات مدیره جهت تصویب؛ بررسی کیفی نشریات درخواست کننده جهت عقد تفاهم نامه و اعلام بازخورد به هیات مدیره؛ اصلاح، بازنگری و برگزاری جشنواره دوسالانه انتخاب رساله دکتری برتر(جشنواره دکتر شریعتمداری) در حوزه برنامه درسی؛ تدوین کتاب چکیده های تفصیلی رساله های دکتری دفاع شده در حوزه برنامه درسی و شناسایی منابع معتبرعلمی و ارجاع آن به سیگ های مطالعاتی انجمن به منظور توسعه و تولید دانش برنامه درسی در حوزه نظر و عمل از جمله وظایف این کمیسیون می باشد.

کشتی آرای عنوان کرد: دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر محسن آیتی، دکتر رحمت‌اله خسروی، دکتر زهرا نیکنام، دکتر کامبیز پوشنه، دکتر سمیه آل مراد و دکتر فاطمه زهرا احمدی اعضای کمیسون پژوهش و همچنین خانم دکتر نفیسه رفیعی نیز دبیر کمیسون پژوهش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران می باشند.