معرفی اهداف و اقدامات کمیسیون فضای مجازی انجمن برنامه درسی ایران

کمیسیون فضای مجازی

مدیر کمیسیون فضای مجازی انجمن برنامه درسی ایران عنوان کرد؛
معرفی اهداف و اقدامات کمیسیون فضای مجازی انجمن برنامه درسی ایران

مدیر کمیسیون فضای مجازی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران گفت: تسهیل حضور انجمن در فضای مجازی و استفاده از ظرفیت این فضا برای اطلاع‌رسانی و بسط تعاملات از جمله اهداف کمیسیون فضای مجازی انجمن است.

دکتر فرهاد سراجی در گفت وگو با انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در خصوص اهداف و رسالت های کمیسیون فضای مجازی انجمن اظهار کرد: کمیسیون فضای مجازی ماموریت دارد، حضور انجمن در فضای مجازی را تسهیل کند تا انجمن مطالعات برنامه درسی از ظرفیت های این فضا برای اطلاع رسانی، آموزش و بسط تعاملات بین اعضا و ترویج فعالیت ها به نحو مطلوب بهره­‌مند شود.

وی در خصوص نقاط قوت و قابل بهبود این کمیسیون عنوان کرد: این کمیسیون از  تجارب و توانمندی بالای اعضاء انجمن در جهت اطلاع رسانی، برگزاری جلسات و نشست ها بهره می­‌گیرد. از موانع جدی آن فیلترینگ برخی از شبکه های اجتماعی و نبود سهولت در دسترسی به آنها می­‌باشد.

مدیر کمیسیون فضای مجازی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در خصوص برنامه های آتی افزود: این کمیسیون برنامه راهبردی خود را تنظیم کرده و بر اساس آن تلاش می کند در زمینه های مختلف در کنار بهبودبخشی به فعالیت های انجمن باشد. این کمیسیون در زمینه های مختلف و در نقش زمینه ساز و تسهیل گر تلاش می کند با بهره گیری از امکانات فضای مجازی، امکان اجرای فعالیت های بخش های مختلف را تسهیل کند.

سراجی پیرامون اقدامات این کمیسیون در راستای اهداف استراتژیک انجمن (مرجعیت علمی، اشتغال‌پذیری دانشجویان و پاسخگویی اجتماعی) بیان کرد: کمیسیون فضای مجازی با بسط تعاملات بین اعضاء و کمک به ارائه آموزش ها تلاش می کند امکان مرجعیت علمی، اشتغال پذیری و پاسخگویی اجتماعی انجمن را فراهم سازد. تسهیل دسترسی مخاطبان انجمن در سراسر کشور و بیرون از کشور به خدمات آموزشی، امکان شرکت در جلسات و تعاملات از اهداف این کمیسیون در راستای پاسخگویی اجتماعی و مرجعیت علمی است.

وی در خصوص راه های ارتباطی با این کمیسیون گفت: ارتباط با کمیسیون فضای مجازی انجمن از طریق تلفن ۰۹۱۲۴۹۷۶۶۹۷ یا ایمیل fseraji@gmail.com  و شبکه های اجتماعی امکان‌پذیر می‌باشد.