جزییات برگزاری بیستمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار همایش بیستم

بیستمین همایش ملی و سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان «برنامه درسی و عدالت» در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار خواهد شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ بیستمین همایش ملی انجمن با عنوان «برنامه درسی و عدالت» در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار خواهد شد.

دبیر علمی این همایش آقای دکتر جواد حاتمی استاد تمام گروه علوم تربیتی و دبیر اجرایی آن، آقای دکتر اسماعیل عظیمی استادیار گروه برنامه درسی و از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس می‌باشند. زمان برگزاری همایش و نحوه ارسال مقالات و دیگر اطلاعات تکمیلی متعاقبا از طریق سایت و کانال انجمن اطلاع‌رسانی خواهد شد.