برگزاری نوزدهمین همایش انجمن «برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی»

اخبار اطلاعیه‌ها همایش های آینده

جزییات برگزاری و شرکت در نوزدهمین همایش انجمن با عنوان «برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی»

نوزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان «برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی» سوم و چهارم اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ این همایش در چهار محور اصلی «مفهوم و ویژگی‌های مسئولیت اجتماعی»، «مسئولیت اجتماعی نظام تربیتی کشور»، «تجارب بین‌المللی نظام‌های آموزشی دنیا در توسعه مفهومی و عملی مسئولیت اجتماعی» و «آینده‌اندیشی در خصوص مسئولیت اجتماعی» و زیرمحورهای هر یک، چکیده مقاله می‌پذیرد.

محور اول شامل چهار زیرمحور “مبانی فلسفی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی مسئولیت اجتماعی”، “پیوند دین و مسئولیت اجتماعی در برنامه‌های درسی”، “رویکرد نظریه‌پردازان برنامه درسی به مسئولیت اجتماعی” و “گستره مفهومی و کاربردی مسئولیت اجتماعی (محلی، ملی، بین المللی، بشری)” است. محور دوم دربردارنده هشت زیرمحور “ویژگی‌های یک نظام تربیتی مسئولیت پذیر”، “تأثیر برنامه‌های درسی نظام تربیتی رسمی و عمومی در نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی دانش‌آموزان”، “نقش آموزش عالی در جهت‌دهی به مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشجویان و اعضای هیأت علمی”، “تربیت معلم و مسئولیت اجتماعی معلمان”، “برنامه‌های درسی میان رشته‌ای و مسئولیت اجتماعی”، “نفوذ و نمود معنا و مفهوم مسئولیت اجتماعی در سطوح، ابعاد و عناصر برنامه‌های درسی”، “پیوند فوق برنامه‌ها و برنامه‌های درسی نیمه رسمی با مسئولیت اجتماعی مدارس” و “تعامل اثربخش نظام تربیت رسمی و عمومی با نهاد خانواده، نهادهای اجتماعی و فرهنگی و رسانه‌ها با هدف نهادینه‌سازی مسئولیت اجتماعی” می‌باشد.

محور سوم شامل سه محور فرعی “توجه به ماهیت جهان‌شمولی مسئولیت اجتماعی در برنامه‌های درسی”، “دیپلماسی علمی، مسئولیت اجتماعی دانش‌آموختگان” و “جایگاه مسئولیت‌پذیری اجتماعی در تربیت شهروند جهانی” و محور چهارم دربردارنده هفت زیرمحور “مسئولیت اجتماعی نظام آموزشی در دستیابی به توسعه پایدار”، “مسئولیت اجتماعی نظام آموزشی در خلق و بهره‌برداری از نوآوری‌ها، ایده‌پردازی‌ها و فناوری‌های نوین”، “مسئولیت اجتماعی برنامه درسی در دوران پساکرونا”، “مدرسه‌محوری و مسئولیت اجتماعی”، “استقرار نظام مدیریت آموزشی اثربخش و پاسخگو برای عمل به مسئولیت اجتماعی نظام آموزشی و مدارس”، ” آموزش مداوم به عنوان یک مسئولیت اجتماعی” و “مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها در آموزش و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی” می‌باشد.

مهلت ارسال چکیده تفصیلی تا تاریخ چهارشنبه ۳۰ آذر ماه می‌باشد و اعلام نتایج داوری تا چهارشنبه ۲۱ دی ماه است.

هزینه شرکت در همایش به شکل مجازی و صدور گواهی برای اعضای هیأت علمی ۲۰۰ هزار تومان، معلمان و دانشجویان ۱۵۰ هزار تومان، معلمان و دانشجویان عضو انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ۱۰۰ هزار تومان، شرکت کنندگان آزاد ۲۵۰ هزار تومان بوده و هزینه شرکت حضوری در همایش نیز ۵۰۰ هزار تومان می‌باشد. ثبت‌نام و واریز وجه نیز تا پنج‌شنبه ۲۰ بهمن ماه انجام می‌شود.

شایان ذکر است دو پیش‌نشست هم برای این همایش درنظر گرفته شده که در تاریخ دوشنبه ۱۸ مهرماه و دوشنبه ۵ دی ماه برگزار می‌شود.