بیستمین همایش ملی انجمن به تعویق افتاد

همایش بیستم

بیستمین همایش ملی انجمن به تعویق افتاد

بیستمین همایش ملی و سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان «برنامه درسی و عدالت» به دلیل وجود مشکلاتی در میزبانی همایش و انصراف دبیر علمی به تعویق افتاد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، بیستمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان «برنامه درسی و عدالت» که قرار بود در تاریخ ۸ و ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شود به دلیل وجود مشکلاتی در میزبانی همایش و انصراف دبیر علمی به تعویق افتاد.
انجمن ضمن پوزش از اعضاء و علاقه مندان به دلیل این تغییر ناخواسته، تلاش خواهد کرد این همایش مهم را در اولین فرصت در سال ۱۴۰۳ برگزار نماید. مکان و زمان دقیق برگزاری همایش متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران