بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر جمال‌الدینی، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر شریفیان و دکتر زرقانی، ۴ مهر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی ارزیابی عملکرد انجمن در سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت.

خانم دکتر زرقانی به ارائه گزارشی از چگونگی تکمیل فرم ارزیابی در زمان مقرر پرداختند و با طرح برخی سؤالات و ابهاماتشان از این فرآیند ارائه نظر توسط اعضا را خواستار شدند. با توجه به مدت زمان تمدید شده برای اصلاح و تکمیل اطلاعات، مقرر شد تا هیات مدیره جلسه مجزایی را با دعوت از برخی اعضای هیات مدیره قبلی برای حضور در جلسه و استفاده از اطلاعاتشان برای تکمیل مستندات فرم ارزیابی عملکرد انجمن در سال ۱۴۰۰ اختصاص دهد.