بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اخبار هیئت مدیره

بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

بیست و نهممین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کشتی آرای، دکتر نیکنام، دکتر کرمی، دکتر عراقیه و دکتر زرقانی ۲۵ مهر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه پیگیری مصوبات گذشته و بررسی پیش نویس تفاهم نامه همکاری انجمن با مجلات متقاضی در دستورکار قرار گرفت.

پس از ارائه نظرات اصلاحی و تکمیلی اعضا بر نسخه پیش نویس تفاهم نامه، مقرر شد تا  نسخه اصلاح شده تفاهم نامه به دبیرخانه ارسال شود. همچنین دعوت از مسئولان نشریاتی که برای اولین بار همکاری خود با انجمن را با این تفاهم نامه آغاز می کنند برای  حضور در جلسه هیات مدیره و دریافت انتظارات انجمن از دیگر نتایج این جلسه بود.